top of page

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

Հողագիտության և ագրոքիմիայի հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտը կարճ պատմություն ունի, բայց գերազանց արդյունքներ, որին կնախանձեր ավելի երկար կյանք ունեցող ինստիտուտը։ Գիտական ստեղծարարությունը բարդ գործ է, բայց Հայաստանի Հանրապետության հողագիտության և ագրոքիմիայի ինստիտուտի աշխատակազմը ականավոր գիտաշխատող Գրանտ Պետրովիչ Պետրոսյանի ղեկավարությամբ, պարզվեց, որ կարողացել է ոչ միայն տիրապետել այս գործին, այլև ամենակարևորը. թարգմանել, տեսական դրույթները օգտակար գործնական եզրակացությունների մեջ դնել և ինտեգրված մոտեցման հիման վրա լուծել «մեռած» սոլոնչակների հիման վրա մշակովի բերրի հողեր ստեղծելու ամենադժվար խնդիրը։ Սոդա սոլոնչակները քիչ են տարբերվում չոր տափաստանի առաջնային, անպտուղ մայր ապարներից, որոնք նույնպես պարունակում են զգալի քանակությամբ նատրիումի աղեր։ Եվ հիմա այս ամայի հողը հրաշալի հետազոտողների ձեռքում դառնում է բերքառատ և ամեն տարի իր պտուղները տալիս մարդկանց, մենք մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրեցինք տարբեր մշակաբույսերի բերքը, գեղեցիկ այգիները և համտեսեցինք դրանց պտուղները։

Օրիգինալ և համապարփակ մոտեցումը Գ.Պ.Պետրոսյանի գլխավորած թիմին թույլ տվեց նոր հող ստեղծել, այսինքն. Ինստիտուտի գիտնականներն իրենց ոլորտներում ցույց են տվել, թե ինչպես կարելի է ինտենսիվացնել հողերի գոյացման գործընթացը և կարճ ժամանակում հասնել փայլուն արդյունքների բնական ծանր գործոնների պայմաններում։ Առանց չափազանցության, կարող ենք ասել, որ հեռու չէ այն օրը, երբ Սոլոնչակների հիման վրա բերրի հողեր ստեղծելու տեխնոլոգիան, որը մշակվել է Հայաստանի հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի կողմից, լայնորեն կիրառվում է ոչ միայն մեր երկրում, այլև ողջ աշխարհ.

ՎԱՍԽՆԻԼ-ի փոխնախագահ

Վ.Պաննիկով

ԳՐԱԽԻՉ Գ.Պ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ.  

 

   Հայաստանում հաջողությամբ զարգանում են գիտական հաստատություններ և որակյալ կադրեր հողագիտության, ջրային և քիմիական հողերի մելիորացիայի, հիդրոտեխնիկական կառույցների, պարարտանյութերի, ոռոգելի գյուղատնտեսության, ագրոանտառային ոլորտներում։ Համամիութենական ճանաչում և համաշխարհային նշանակություն են ձեռք բերել հայ գիտնականների գիտափորձարարական և փորձարարական դաշտային ուսումնասիրությունները սոդայի սոլոնչակների համալիր մելիորացիայի (ուղղահայաց և խորը հորիզոնական դրենաժ, թթվացում, կապիտալ տարրալվացում, տարրալվացման ոռոգում, գլխավոր մշակաբույսեր և այլն) ոլորտում։ Դրա մասին կարելի է դատել թե՛ հացահատիկի, խաղողի, մրգի, խոտաբույսի ձեռք բերված բերքի չափով, թե՛ խորհրդային և օտարերկրյա մասնագետների աճող թվով, ովքեր գալիս են Հայաստան՝ ծանոթանալու ձեռք բերված հաջողություններին։ Դրանում գլխավոր վաստակը պատկանում է խորհրդային նշանավոր գիտնական Գ.Պ.Պետրոսյանին։

   Իր բազմամյա գիտական գործունեության ընթացքում Գ.Պ.Պետրոսյանը հրատարակել է 80 գիտական աշխատություն, որոնց ճնշող մեծամասնությունը նվիրված է աղակալված հողերի մելիորացիայի հիմնախնդիրներին։

   Նրա ղեկավարությամբ և անմիջական մասնակցությամբ ավելի քան 25 տարի իրականացվող համալիր փորձարարական ուսումնասիրություններն ուղղված են սոդայի սոլոնեցների, սոլոնչակների ծագման բացահայտմանը, դրանց ռեկուլտիվացման մեթոդների և ռեկուլտիվացված հողերի գյուղատնտեսական զարգացման միջոցառումների մշակմանը: Որոշակի չափով այս ուսումնասիրությունները եզակի են և լայնորեն հայտնի ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս, քանի որ նվիրված մելիորացիայի համար ամենադժվար սոդա-աղի հողերին։

Գ.Պ.Պետրոսյանի գիտական աշխատությունները հստակ ցույց են տալիս, թե որքան սերտորեն են համակցված տեսական հետազոտությունները և բնօրինակ գիտական գաղափարները դրանց փորձարարական հաստատման և արտադրության մեջ հետևողական ներդրման հետ։

    Գիտական հրապարակումների բազմազանությունն ու նպատակաուղղվածությունը վկայում են հեղինակի համակողմանի մոտեցումը լուծելու ամենադժվար խնդիրը՝ անապատների և կիսաանապատների «մեռյալ երկրի» վերածնունդը,

   Պետրոսյանը Արարատյան դաշտի աղակալած հողերի առաջացման, դրանց ջրաղային ռեժիմի, հանքաբանական կազմի, ծագման, վերաբաշխման, աղերի և, մասնավորապես, սոդայի կուտակման, խորքային տեսական ուսումնասիրություններին նվիրված հոդվածների հեղինակ է։

    Պ.Պ.Պետրոսյանի հոդվածներով կարելի է հետևել, թե ինչպես է նրա ղեկավարած ինստիտուտը մշակել և արտադրության մեջ ներմուծել ծախսված ծծմբաթթվի և երկաթի սուլֆատի օգտագործմամբ սոդայի սոլոնեցես-աղի ճահիճների մելիորացիայի և զարգացման մեթոդը։ Հեղինակը ներկայացնում է աղակալած հողերի մշակման տեխնոլոգիա, մեքենաների համակարգեր և տնտեսական հիմնավորում։ Նրա ստեղծագործություններից երևում է, որ հեղինակը հակված չէ անհիմն հայտարարությունների և իր դիրքորոշումն ամրապնդում է հստակ փաստերով, թվերով և արդյունաբերական մեծ փորձով։

    Նրա մի շարք գիտական հրապարակումներ նվիրված են ջրաֆիզիկական հատկությունների, սննդային ռեժիմի բարելավման, ռեկուլտիվացնող հողերի կենսագործունեության և մշակման աստիճանի բարձրացման հարցերի մշակմանը, այսինքն. միջոցառումներ, որոնք նպաստում են հողի պրոֆիլի հետագա աղակալմանը, դրանց բերրիության բարձրացմանը:

    Իր հրապարակումներում հեղինակը փաստացի հարուստ նյութի հիման վրա համոզիչ կերպով ապացուցել է արդյունավետ գործող դրենաժա-կոլեկտորային համակարգի կառուցման և օգտագործման ընթացքում ոռոգվող հողերի երկրորդային աղակալումը կանխելու լիարժեք հնարավորությունը, համապատասխանությունը առաջարկվող ոռոգման ռեժիմին և մշակված ագրոտեխնիկական. միջոցառումներ։

    Մի շարք աշխատություններում հեղինակը գյուղատնտեսության և ջրային տնտեսության մարմինների ուշադրությունն է հրավիրում վերամշակված հողերի մելիորացիայի և գյուղատնտեսական օգտագործման հարցում պարզեցված մոտեցման անթույլատրելիության խնդրի վրա: Մասնավորապես, նա դեմ է ռեկուլտիվացված հողերը բազմաթիվ գյուղացիական տնտեսությունների միջեւ բաշխելու պրակտիկային՝ առաջարկելով խոշոր մասնագիտացված ձեռնարկություններ ստեղծել։ Բացահայտելով նախագծային կազմակերպությունների սխալները՝ նա խստորեն խորհուրդ է տալիս հետևողականորեն իրականացնել ինտեգրված մոտեցում՝ վերամշակված հողերի մշակման և օգտագործման համար: Փաստական նյութերի հիման վրա Գ.Պ.Պետրոսյանը դեմ է ծանծաղ ջրահեռացման կառուցմանը

    Հեղինակի մի շարք հրապարակումներ համոզիչ կերպով ցույց են տալիս Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների զարգացման տնտեսական նպատակահարմարությունը և հողերի բարելավմանն ուղղված ներդրումների ամենաարագ վերադարձը։ Հիմնվելով վերամշակված հողերի ջրաաղային ռեժիմի և մշակաբույսերի վիճակի վերաբերյալ երկար տարիների դաշտային հետազոտությունների վրա՝ հեղինակն ապացուցել է տարրալվացման արագությունը նվազեցնելու և վերամշակված հողերի ներմուծումն գյուղատնտեսական շրջանառություն արագացնելու հնարավորությունը՝ դրանց հետագա աղազերծման միջոցով՝ ոռոգման միջոցով: գերագնահատված դրույքաչափերը մշակաբույսերի ծածկույթի տակ: Հեղինակի այս առաջարկը հնարավորություն է տվել մեկ տարով կրճատել ռեկուլտիվացիայի ժամկետը և զգալիորեն նվազեցնել հողերի մելիորացիայի ծախսերը։

   Գ.Պ.Պետրոսյանի ուսումնասիրությունները մեծ հեռանկարներ են ստեղծել վերականգնված հողերում խաղողի և պտղատու հողատարածքների, առվույտի, խորդենի, վաղահաս կարտոֆիլի և սեխի մշակման համար։ Հրապարակված աշխատություններում արտադրության համար առաջարկվում են առավել բարձր բերքատու սորտեր։   Մեծ ուշադրություն է դարձվում աղի հանդուրժողականության և բույսերի հարմարվողականության հարցերին։ Սահմանվել է նոր դրույթ, որ հողում նատրիումի իոնների որոշակի կոնցենտրացիայի դեպքում վերջինս դրական է ազդում մրգերի ու հատապտուղների համի, շաքարների, եթերայուղերի առաջացման և այլնի վրա։ և բարենպաստորեն ազդում է աղանդերային գինիների բույրի և ծաղկեփնջի վրա: Բույսերի նյութափոխանակության խանգարումները չափազանց աղիության պայմաններում դիտարկվում են ինչպես հողի աղի իոնների սպեցիֆիկ ազդեցության տեսանկյունից, այնպես էլ՝ հաշվի առնելով բույսերի կենսաբանական բնույթը։ Հետևաբար, հեղինակի հրապարակումներում հատուկ ուշադրություն է դարձվում հողի աղիության քիմիային, ստորերկրյա ջրերի դիրքի և քիմիայի, ինչպես նաև դրանց ազդեցությանը բույսերի աճի և զարգացման, արտադրողականության և արմատային համակարգերի տեղաբաշխման բնույթի վրա։ . Այս բոլոր հարցերը դիտարկվում են բարձր գիտական մակարդակի հրապարակումներում:

    Ամփոփելով հրատարակված աշխատությունների ուսումնասիրությունների ակնարկը՝ կարելի է տեսնել, որ հեղինակը ինքնատիպ, նպատակային և համակողմանիորեն լուծել է սոդայի աղի հողերի մելիորացիայի և վերականգնվող հողերի գյուղատնտեսական զարգացման խնդիրը։

    Մելիորացիոն և ագրոնոմիական համալիրի, մշակված մեթոդի խիստ և կայուն իրականացումը հաջողության գրավականն է։ Այդ մասին է վկայում սոլոնչակների անշեղ զարգացումը, որն իրականացնում է Արարատյան դաշտում Մելիորացիոն տրեստը՝ Գ.Պ.Պետրոսյանի գլխավորած Հողագիտության և ագրոքիմիայի ինստիտուտի վերահսկողությամբ և խորհրդատվություններով։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել գեղատեսիլ բերքատու դաշտեր անցյալում վնասակար աղի ճահիճների տեղում:

    Գ.Պ.Պետրոսյանը խորհրդային գիտության նվաճումների և դրանց արդյունքների արտադրություն ներմուծման ակտիվ քարոզիչն է։ Այդ մասին են վկայում հեղինակի կողմից բազմաթիվ համամիութենական և միջազգային սիմպոզիումների, համագումարների, ժողովների և ցուցահանդեսների ժամանակ ներկայացված զեկույցների հրապարակված տեքստերը։

    Նկարագրելով Գ.Պ.Պետրոսյանի գիտական աշխատանքները՝ պետք է նշել դրանց տեսական խորությունը, բազմակողմանիությունը, ինչպես նաև հեղինակի մեծ էրուդիցիան ու կոմպետենտությունը յուրաքանչյուր ներկայացված հարցում։

    Ի դեմս Գ.Պ.Պետրոսյանի, խորհրդային գյուղատնտեսությունը ձեռք բերեց ինքնատիպ, կայացած գիտնական, ով մեծ ներդրում ունեցավ ոռոգելի գյուղատնտեսության և հողերի մելիորացիայի հիմնախնդիրներում։ Նրա աշխատանքները ոչ միայն լայն տարածում են գտել և օգտագործվելու են Անդրկովկասում, այլև Ասիայի, Հարավային Աֆրիկայի և Ամերիկայի շատ այլ շրջաններում, որտեղ տարածված են սոդայով աղակալված հողերը:

    Գ.Պ. Պետրոսյանը լիովին արժանի է ընտրվելու ՎԱՍԽՆԻԼ-ի անդամ որպես «Գյուղատնտեսություն և գյուղատնտեսության քիմիականացում» մասնագիտության համապատասխան անդամ։
 

ՀԽՍՀ ԳԱ հողագիտության և հողային ռեկուլտիվացիայի հիմնախնդիրների գծով գիտական խորհրդի նախագահ։

ԽՍՀՄ ԳԱ ագրոքիմիայի և հողագիտության ինստիտուտի տնօրեն, ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից անդամ
Վ.Ա.ԿՈՎԴ Ա

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍՆԵՐԻ ԵՎ ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ.

1. Պետրոսյան Գ.Պ. Առվույտի կարևորության մասին աղակալած հողերի զարգացման գործում, Իզվեստիա / ՀԽՍՀ ԳԱ. Բիոլ. եւ s.-x. Nauki, 1956, No 12, էջ 77-89։ Ռես. արմ. Մատենագիտություն՝ 8 անուն։


2. Պետրոսյան Գ.Պ. Որոշ տվյալներ որթատունկի աղի հանդուրժողականության վերաբերյալ: 36.tr. գիտահետազոտական հաստատությունների և համալսարանների երիտասարդ գիտնականներ, Եր., 1957, էջ 147-160։


3. Պետրոսյան Գ.Պ. Ոռոգման ռեժիմից կախված հողում աղերի տեղաշարժի և կուտակման վրա. Գիտական աշխատությունների ժողովածու կոնֆ. երիտասարդ գիտնականներ / Arm SHI, 1957 թ. 1, էջ 21-39։ Ռես. ռուսերեն Մատենագիտություն՝ 8 անուն։


4. Պետրոսյան Գ.Պ. Աղի հողերի վրա որոշ պտղատու ծառերի արմատների աճի բնույթի մասին. Իզվեստիա / AN ArmSSR R. Biol. եւ գյուղատնտեսական գիտություններ, 19v7, հ.10, թիվ II, էջ 79-91։ Ռես. արմ. Մատենագիտություն՝ 9 վերնագիր։


5. Պետրոսյան Գ.Պ. Որոշ տվյալներ աղի հողերի վրա կողային մազանոթային աղի արտանետման վերաբերյալ: Շաբաթ. գիտական tr. / Արմ ՇԻ, 1958, թիվ 10, էջ 203-224։ Ռես. արմ. Մատենագիտություն՝ 4 վերնագիր.


6. Պետրոսյան Գ.Պ. Խաղողի արմատային համակարգի աճի բնույթը՝ կախված հողի աղիության աստիճանից և ստորերկրյա ստորերկրյա ջրերի մակարդակից. Համատեղ հաշվետվություն. գիտական Վրաստանի, Ադրբեջանի և Արմ. SHI. հոկտեմբեր, 1958 թ Երեւան, 1958, էջ 63-64։


7. Պետրոսյան Գ.Պ. Սոլոնչակների մշակումը ՀԽՍՀ Հոկտեմբերյանի շրջանում խաղողի և պտղատու մշակաբույսերի խրամատային մեթոդով. Թեզի համառոտագիր. դիս.,.գյուղատնտեսության.գ.թ. Երեւան, 1958, 26ս.


8. Պետրոսյան Գ.Պ. ՀԽՍՀ Հոկտեմբերյանի շրջանի պայմաններում աղակալած հողերի վրա խաղողի և այլ պտղատու ծառերի մշակումը - Տր. Ադրբեջան SZHI, 1959, հատոր 9, էջ 137-147։ Մատենագիտություն՝ 8 անուն։


9. Պետրոսյան Գ.Պ. Խաղողի խաղողի և որոշ պտղատու կուլտուրաների մշակում Արաքսի դաշտի սոդայի աղակալման պայմաններում. Տր. Բույսերի ֆիզիոլոգիական կայունության մասին, 1960, էջ 688-693 Կենսաբան.՝ 7 անուն.


10. Պետրոսյան Գ.Պ., Օվանեսյան Վ.Օ., Միրզոյան Ա.Ա., Մանուսաջյան Վ.Գ. ՀԽՍՀ որոշ շրջանների հողերի մակերեսային շերտի ռադիոակտիվության մասին. Ռադիոկենսաբանության հարցեր. Երեւան, 1960, հ.1, էջ 225-227։ Ռես. արմ.


11. Պետրոսյան Գ.Պ. Առվույտի արմատային համակարգի տեղաբաշխման բնույթը՝ կախված հողի աղիության աստիճանից և ստորերկրյա ստորերկրյա ջրերի մակարդակից։ Շաբաթ. գիտական tr. / Arm SHI, I960, T.N., էջ 163-174: Ռեզ արմ. Մատենագիտություն՝ 6 անուն։


12. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ. Խաղողի ածխաջրային նյութափոխանակության վրա հողի աղիության ազդեցության մասին. Իզվեստիա/AN ArmSSR. Գիտության գրադարան, 1961, հատոր 14, թիվ 9, էջ 31-58։ Ռես. արմ. Մատենագիտություն՝ 4 վերնագիր.


13. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ. Աղակալած հողերի վրա աճող որթատունկի ընձյուղների գիծացման առանձնահատկությունների մասին. Իզվեստիա / պետ. նախկին s.-x. ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության գիտ. Ս.-խ. Nauki, 1961, No 7–8, էջ 69-75։ Արմ. Ռես. ռուսերեն


14. Պետրոսյան Գ.Պ. Հողագիտության զարգացումը Հայաստանում 40 տարի. Տր. ՀԽՍՀ ԳՆ հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1963, թողարկում 2, էջ 3-22։


15. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Կարապետյան Ա.Մ. Սոդայի աղիության ազդեցությունը տերևների և խաղողի ընձյուղների ամինաթթուների բաղադրության վրա. Իզվեստիա/AH ArmSSR. Գիտության գրադարան, 1964, հ.17, թիվ 5, էջ 19-27։ Ռես. արմ. Մատենագիտություն՝ 4 վերնագիր.


16. Սահակյան Ռ.Գ., Պետրոսյան Գ.Պ. Խաղողի տերևներում նուկլեինաթթուների և ազոտային նյութերի պարունակության վրա հողի աղիության ազդեցության մասին. Բույսերի ֆիզիոլոգիա, 1964, հատոր 11, թողարկում 4, էջ 681-688.-Res. Անգլերեն Մատենագիտություն՝ 14 անուն։


17. Պետրոսյան Գ.Պ. ՀԽՍՀ-ում ագրոքիմիական ծառայության կազմակերպման մասին. Համազեկուցում / Անդրկովկասյան գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հողի և ագրոքիմիական լայնածավալ քարտեզագրմանը. Երեւան, 1965, էջ 195-199։


18. Պետրոսյան Գ.Պ. ՀԽՍՀ հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը. Համազեկուցում / Անդրկովկասյան գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հողի և ագրոքիմիական լայնածավալ քարտեզագրմանը. Երեւան, 1965, էջ 1-12։


19. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Օվսեփյան Ա.Գ. Հողի աղիության ազդեցությունը գինու որակի վրա. Տր. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1967 թ. 3, էջ. 327–555 թթ.


20. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ. Հողի աղիության ազդեցության մասին խաղողի վազում թթվային լուծվող ֆոսֆորի միացությունների պարունակության վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1967, հ.20, թիվ I, էջ 84-89։ Ռես. արմ. Մատենագիտություն՝ 6 անուն։


21. Պետրոսյան Գ.Պ. Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ հոկտեմբերի 50-ամյակի առթիվ. ՀԽՍՀ գյուղնախարարության լուրեր. Ս.-խ. Nauki, 1967, No 11–12, էջ 111-119։ Արմ. Ռես. ռուսերեն


22. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Ռ., Օգանեսյան Ն.Ռ. Սոդայի աղակալման պայմաններում բազմամյա մշակաբույսերի աղով թունավորման որոշ առանձնահատկությունների մասին. Տր. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1967, հ. 3, էջ. 297–309 թթ. Մատենագիտություն՝ 8 անուն։


23. Petroszjan GP Az Ararat siksag szodas-szikesseinek kemiai javitasa. Journal Agrokemia es Talajtan, 1967, t.16, N 4, p.515-524: Հունգարիա. Ռես. անգլերեն, ռուսերեն Մատենագիտություն՝ 8 անուն։


24. Պետրոսյան Գ.Պ., Խաչիկյան Լ.Ա. Սոլոնչակների կենսագործունեության փոփոխությունները դրանց զարգացման ընթացքում. Համամիութենական միջբուհական II կոնֆերանսի վերացական զեկույց. Միկրոօրգանիզմները գյուղատնտեսությունում. Մ.: Մոսկվայի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1968, էջ 161-162:


25. Չերեպանով Գ.Ռ., Կաշչենկո Ա.Ս., Կալվիտիս Յա.Յա., Պետրոսյան Գ.Պ. Ագրոքիմիական ծառայություն գյուղատնտեսության համար Նիդեռլանդներում. Հաշվետվություն սովետական գյուղատնտեսության պատվիրակություններ։ / ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն. Արտասահմանյան երկրների հետ գիտական և տեխնիկական համագործակցության գրասենյակ, Մոսկվա, 1969, 68 էջ.


26. Պետրոսյան Գ.Պ., Չիչյան Ա.Ի. Արարատյան դաշտի սոդա-ֆիզիոլոգիական լուծույթ և դրանց վերականգնման մեթոդներ. Journal Agrokemia ea Talajtan, 1969, t.18, p.121-138: Հղումներ՝ 28 tit. Անգլերեն


27. Պետրոսյան Գ.Պ., Խաչիկյան Լ.Ա. Սոլոնչակների կենսաբանական գործունեության փոփոխությունները դրանց զարգացման ընթացքում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1970, հ.23, թիվ I, էջ 18-25։ Ռես. արմ. Մատենագիտություն՝ 9 վերնագիր։


28. Պետրոսյան Գ.Պ., Խաչիկյան Լ.Ա. Պտղատու ծառերի արմատային միկրոֆլորայի ուսումնասիրության հարցի շուրջ. Իզվ. s.-x. ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության գիտություններ, 1970, թիվ 6, էջ 43-50։ Արմ. Ռես. ռուսերեն


29. Պետրոսյան Գ.Պ. Հայաստանում հողագիտության զարգացման հիմնական ուղղությունները. Հոբելյանական նիստ՝ նվիրված Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման 50-ամյակին. Վերացական զեկույց, Եր., 1970, էջ. 3–7. Արմ.
 
30. Պետրոսյան Գ.Պ., Ափոյան Լ.Ա., Խիզանցյան Ս.Մ., Ենոքյան Է.Ա. Տանձի արմավենու մշակում նոր մշակված աղակալած հողերի վրա. Հոբելյանական նիստ՝ նվիրված Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման 50-ամյակին. Վերացական զեկույց, Եր., 1970, էջ 40-42։ Արմ.


31. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Խիզանցյան Ս.Մ., Ալավերդյան Մ.Բ. Աղիության ազդեցությունը աղանդերային գինիների քիմիական կազմի և բույրի վրա. Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման 50-ամյակին նվիրված հոբելյանական նիստ. վերացական զեկույց. Երեւան, 1970, էջ 43-45։ Արմ.


32. Պետրոսյան Գ.Պ. Հեկտարները կյանքի են կոչվել. Գիտություն և տեխնիկա, 1971, թիվ 12, էջ 12-16: Արմ.


33. Պետրոսյան Գ.Պ., Խաչիկյան Լ.Ա., Սահակյան Ռ.Գ. Սոլոնչակների օյոլոգիական գործունեության փոփոխությունները դրանց զարգացման ընթացքում. Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1971, No 9, էջ 81-85։ Արմ. Ռես. ռուսերեն


34. Պետրոսյան Գ.Պ., Ափոյան Լ.Ա., Խիզանցյան Ս.Մ. Մրգեր և խաղողներ վերականգնված սոդայի աղի ճահիճների վրա: Այգեգործություն, 1971, թիվ 4, էջ 37-38։


35. Պետրոսյան Գ.Պ., Չիթչյան Ա.Ի. Արարատյան դաշտի սոդայի աղակալման հողերը և դրանց մշակման եղանակները. Սոդայի աղակալած հողերի մելիորացիայի վերաբերյալ միջազգային սիմպոզիումի նյութեր: Երեւան, 1969. Տր. ՀԽՍՀ ԳՆ հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1971, հ. 6, էջ. 59–77 թթ. Մատենագիտություն էջ.76-77.


36. Պետրոսյան Գ.Պ., Խտրյան Ն.Կ., Առաքելյան Վ.Ս., Կաֆաֆյան Է.Ա. Հողերի մելիորացիայի խնդիրը Հայաստանում. Հյուսիսային Կովկասում հողերի ռացիոնալ օգտագործման գիտական հիմքերը և դրանց բերրիության բարձրացման ուղիները. 1969 թվականի հունիսի 24-27-ը Նալչիկում կայացած գիտաժողովի նյութեր - Նալչիկ, 1971, էջ 571 576:


37. Պետրոսյան Գ.Պ., Սաակյան Ռ.Գ., Ալավերդյան Մ.Բ., Խիզանցյան Ս.Ի., Սաքունց Լ.Է. Հողի աղերի ազդեցությունը աղանդերային գինիների քիմիական կազմի և որակի վրա. ԽՍՀՄ գինեգործություն և խաղողագործություն, 1972, թիվ 2, էջ 27-29։


38. Պետրոսյան Գ.Պ., Խտրյան Ն.Կ., Պետրոսյան Ջ.Գ. Արարատյան դաշտի սոլոնչակների և ռեկուլտիվացված հողերի ջրաաղային ռեժիմը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1972, հ.25, թիվ 9, էջ 73-80։ Ռես. արմ. Մատենագիտություն՝ 2 վերնագիր.  


39. Պետրոսյան Գ.Պ. Հողագիտությունը Հայաստանում 50 տարի. Հողագիտություն 1972, թիվ 12, էջ 28-37:


40. Պետրոսյան Գ.Պ., Ավունջյան Զ.Ս., Մանուկյան Ջ.Լ., Ալաջյան Մ.Ս., Խիզանցյան Ս.Մ. Քիմիական մելիորացիայի ենթարկված սոդայի սոլոնչակների ֆիզիկական և ջրաֆիզիկական հատկությունները. Իզվ. s.-x. Գիտություններ ՄՇՀ ԱրմՍՍՀ, 1972, թիվ II, էջ 69-77։ Արմ. Ռես. ռուսերեն


41. Պետրոսյան Գ.Պ., Ափոյան Լ.Ա., Խիզանցյան Ս.Մ., Ենոքյան Է.Ա. Արմավենու տանձի մշակում վերականգնված աղի ճահիճներում: Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1972, No III, էջ 47-52։ Արմ.


42. Պետրոսյան Գ.Պ., Բազիլեւիչ Ն.Ի., Պանկովա Է.Ի. Աղի հողերի միջազգային սիմպոզիումի մասին / Կահիրե, 4–9 դեկտեմբերի, 1972 թ. / Հողագիտություն, 1973, թիվ 6, էջ 139-140:

 

43. Պետրոսյան Գ.Պ., Ավունջյան Զ.Ս., Մանուկյան Ջ.Լ., Ալաջյան Մ.Ս., Խիզանցյան Ս.Մ. Վերականգնված հողերում խոնավության պարունակության և աղի պարունակության փոփոխություններ՝ այգիների տարածությունները պահպանելու տարբեր եղանակներով: Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1973, No 4, p.65-70: Արմ. Ռես. ռուսերեն

 

44. Petrosjan GP Zúrodnění zasolenych pud v Аrakske nizine. 10 թող cs vybor pro zemedelstvi a lesnictvi. Արաքսի հարթավայրի սոդայի սոլոնչակների զարգացման որոշ հարցեր. Հոբելյանական գիտաժողովի նյութեր, Գյուղատնտեսության գիտատեխնիկական կազմակերպում. Չեխոսլովակիա. Պրահա, 1973, 15 էջ. Մատենագիտություն՝ 15 անուն։

 

45. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Ափոյան Լ.Ա., Խիզանցյան Ս.Մ. Բազմամյա մշակաբույսերի հողի աղակալմանը հարմարվելու կենսաքիմիական որոշ առանձնահատկություններ. Բույսերի աղի հանդուրժողականության խնդիրները. Աղի հանդուրժողականության համամիութենական համաժողովի նյութեր. Տաշքենդ՝ Ֆան, 1973, էջ 242-249։

 

46. Սահակյան Ռ.Գ., Պետրոսյան Գ.Պ. Խաղողի ածխաջրային նյութափոխանակությունը հողի աղիության պայմաններում. Բույսերի աղի հանդուրժողականության խնդիրները. Աղի հանդուրժողականության համամիութենական համաժողովի նյութեր. Տաշքենդ, 1973, էջ 250-256.- Մատենագիտություն՝ 4 վերնագիր.


47. Պետրոսյան Գ.Պ., Խտրյան Ն.Կ., Առաքելյան Վ.Օ., Խիզանցյան Ս.Մ. Արարատյան դաշտի սոլոնչակների և ռեկուլտիվացված հողերի ռեդոքսային ներուժի ռեժիմի մասին. Իզվ. s.-x. Գիտություններ / ՄՇՀ Արմ.ՍՍՀ, 1972, թիվ 8, էջ 59-66։ Արմ. Ռես. ռուսերեն


48. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Խիզանցյան Ս.Մ. Հողի ավելցուկային աղերի ազդեցությունը խաղողի և գինիների քիմիական կազմի և որակի վրա. Բույսերի աղի հանդուրժողականության ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիական 2-րդ համամիութենական համաժողովի ամփոփագրեր: Ալմա-Աթա, 1974, էջ 21:


49. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Թ., Խիզանցյան Ս.Մ., Զակունց Լ.Կ. Խաղողի որոշ տեսակների և աղանդերային գինիների քիմիական կազմի փոփոխություններ՝ կախված հողի պայմաններից: Տր. Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ MCX ArmSSR, 1974, No. 9, էջ 135-142։ Մատենագիտություն՝ 2 վերնագիր.


50. Պետրոսյան Գ.Պ. Հողագիտության զարգացումը Հայաստանում 50 տարվա ընթացքում. Տր. Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ MCX ArmSSR, 1974, No. 9, էջ 7-28։


51. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի սոդայի սոլոնչակների մշակման բարելավման վիճակը. Տր. Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ MCX ArmSSR, 1974, No. 9, էջ 205-221։


52. Պետրոսյան Գ.Պ. Աղի ճահիճները նահանջում են։ ռուսերեն, անգլերեն Մոսկվա: Միր, 1974, II էջ.


53. Պետրոսյան Գ.Պ. աղի հողեր. - Գրքում՝ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր I.  Երեւան, 1974, էջ 240-241։


54. Պետրոսյան Գ.Պ., Արանբաև Մ.Ռ., Գրիգորյան Պ.Հ. Նուրբ ցրված ֆրակցիաների հանքաբանական բաղադրության և հողերի օրգանական նյութերի հանքաբանական բաղադրության հետազոտման բարդ ածանցյալ մեթոդ: Աշխատանքների ամփոփագրեր Չորրորդ պրակտիկանտ. Conf. ջերմային վերլուծության վրա. 8-13 Հուլիս 1974, Բուդապեշտ, Հունգարիա, էջ 209:


55. Պետրոսյան Գ.Պ., Արանբաև Մ.Ռ., Գրիգորյան Պ.Հ. Նուրբ ցրված ֆրակցիաների հանքաբանական բաղադրության և հողերի օրգանական նյութերի հանքաբանական բաղադրության հետազոտման բարդ ածանցյալ մեթոդ: Աշխատանքների ամփոփագրեր Չորրորդ պրակտիկանտ. Conf. ջերմային վերլուծության վրա. 8-13 Հուլիս 1974, Բուդապեշտ, Հունգարիա, էջ 209:


56. Պետրոսյան Գ.Պ., Ավունջյան Զ.Ս. Քիմիական մելիորացիայի ազդեցությունը սոդայի աղի հողերի ֆիզիկական և ջրաֆիզիկական հատկությունների վրա մինչարաքսյան հարթավայրում: Նոր զարգացումների միջազգային սիմպոզիում. աղով տուժած հողերի դաշտում։ Dec.4-9, 1972. Cairo, 1975, p. 513–523 թթ.


57. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Խիզանցյան Ս.Մ., Սաքունց Լ.Է. Մուսկատի և կարմիր խաղողի սորտերի և գինիների որակի կախվածությունը հողում նատրիումի աղերի պարունակությունից. ՍՍՀՄ գինեգործություն և խաղողագործություն, 1275, թիվ 4, էջ 17-20։


58. Պետրոսյան Գ.Պ., Թարվերդյան Վ.Ի., Խիզանցյան Ս.Մ. Որոշ խնձորի սորտերի համար հողի աղերի թունավորության շեմերի վրա: Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1975, հ.28. Թիվ 5, էջ 41-46։ Մատենագիտություն՝ 7 անուն։


59. Պետրոսյան Գ.Պ. Փոքր մեքենայացում և մեծ խնդիրներ. Համամիութենական գիտաժողով՝ նվիրված գյուղատնտեսության չափագրման և հսկման գործիքներով, սարքերով և լաբորատոր սարքավորումներով ապահովելու գյուղատնտեսության մեջ չափագիտության զարգացմանը: Մոսկվա, 1975, էջ 208-210:


60. Պետրոսյան Գ.Պ., Արանբաև Մ.Պ., Իսկանդարյան Լ.Մ., Խայլոև CX Հումուսի համեմատական բնութագրերը Հայկական լեռնաշխարհի և Պամիրի բարձր լեռնային հողերում, Էտյուդներ հումուսի վրա. Շաբաթ. հաշվետվություն Միջազգային սիմպոզիում Humus et Planta VI. Պրահա, 18–22 օգոստոսի 1975 թ. Պրահա, 1975, էջ. 471–474 թթ. Ռես. Անգլերեն Մատենագիտություն՝ 15 անուն։


61. Պետրոսյան Ռ.Պ., Էդիլյան Ռ.Ա. Գիտական էքսկուրսիայի արդյունքները Հայաստանում. Հողագիտություն, 1975, թիվ 9, էջ. 141–145 թթ.


62. Պետրոսյան Գ.Պ.Սոդայի ծագումը Արարատյան դաշտի հողերում և ստորերկրյա ջրերում. Տր. ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Հողագիտության և ագրոքիմիկոս ԳՀԻ, հ. II, էջ 5-15։ Մատենագիտություն՝ 51 վերնագիր։


63. Պետրոսյան Գ.Պ., Թաթևոյան Գ.Ս., Գրիգորյան Ֆ.Ա. Արարատյան դաշտի կույս և ռեկուլտիվացված սոդայի սոլոնչակների հատիկաչափական ֆրակցիաների հանքաբանական կազմը. Տր. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1976, հ. II, էջ 25-28։


64. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի հողերում աղերի ծագումը, վերաբաշխումը և կուտակումը. Տր. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1976, հ. II, էջ 85-100։ Մատենագիտություն՝ 16 անուն։


65. Պետրոսյան Գ.Պ., Թարվերդյան Վ.Ի., Մելիքյան Ա.Մ. հողի ավելցուկային աղերի միաձուլումը խնձորի տերևներում ազոտի նյութափոխանակության բնույթի վրա: Տր. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1976, հ. II, էջ 125-129.-Մատենագիտություն՝ 3 վերնագիր.


66. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Սաքունց Լ.Է. Խաղողի չափաբաժնի ազոտային նյութերի փոփոխություն՝ կախված նատրիումի պարունակությունից
վերականգնված սոլոնեց-աղի ճահիճում: Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1976, հ.29, թիվ 10, էջ 54-60։ Ռես. արմ. Մատենագիտություն՝ 4 վերնագիր.


67. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Սաքունց Լ.Է. Վերականգնված հողերի վրա մշակվող վազի տարբեր օրգանների հանքային բաղադրությունը. Տր. ՀԽՍՀ ԳՆ խաղողագործության, գինեգործության և պտղաբուծության ԳՀԻ, 1976 թ., թիվ 15, էջ 222-230։ Ռես. արմ. Մատենագիտություն՝ 12 անուն։


68. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի սոդա-աղի հողերի քիմիական մելիորացիա. Վերացական զեկույց Գյուղատնտեսության նախարարության Հողագիտության, ագրոքիմիայի և հողերի մելիորացիայի 30-ամյակին նվիրված գիտաժողովում։ ԽՍՀ. Թբիլիսի, 1976, էջ 26-28։


69. Պետրոսյան Գ.Պ. Աղի լիզ-աղի ճահիճները հիդրոմորֆ են։ ՀՍՍՀ հողեր. Երեւան՝ Հայաստան, 1976, էջ 298-311։


70. Պետրոսյան Գ.Պ., Ագաեւ Մ.Բ., Չխիկվիշվիլի Վ.Մ., Մամեդով Ֆ.Ֆ. Ինտենսիվ մշակաբույսերի համար աղակալված հողերի մելիորացիայի տնտեսական արդյունավետությունը Անդրկովկասի հանրապետություններում հողերի սակավության պայմաններում. Գրքում. Սոլոնեցների մելիորացիայի բարելավման տեխնիկա և մեթոդներ, Մոսկվա, 1976, էջ 190-200:


71. Պետրոսյան Գ.Պ., Արազյան Ս.Ի., Մելքոնյան Գ.Ս. Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված հողերում վարդագույն խորդենի աճեցման հնարավորությունները. Իզվ. s.-x. Գիտություններ DSH ArmSSR, 1976, No 3, p.80-85, -Arm.res. ENG.


72. Պետրոսյան Գ.Պ. Սոլոնեց-սոլոնչակների քիմիական ռեկուլտիվացիա Արարատյան դաշտում և աղի ջրերի տարրալվացման և ոռոգման համար օգտագործելու հնարավորությունը: Ոռոգման համար աղի ջրի կառավարում: Միջազգային աղակալման կոնֆերանսի նյութեր. Texas, Labbock, 16–20 August, 1976. Texas, January 1977, p.466-479:
 
73. Պետրոսյան Գ.Պ. ՀԽՍՀ Արարատյան դաշտի հանքայնացված ջրերի լվացման և ոռոգման նպատակով օգտագործելու հնարավորությունը. Հողագետների համամիութենական ընկերության V պատվիրակական համագումարի վերացական զեկույց. Մինսկ, 1977, թիվ. 6, էջ. 180–181 թթ


74. Պետրոսյան Գ.Պ., Թարվերդյան Վ.Ի. Արարատյան դաշտի վերամշակված սոդա սոլոնեցես-աղի ճահիճներում ծիրանի կուլտուրա մշակության մասին. Ծիրանի մշակույթի միջազգային սիմպոզիումի թեզի զեկույց. Երեւան 4-6 հուլիսի 1977 թ Երեւան, 1977, մաս 11, էջ 10։


75.  Պետրոսյան Գ.Պ. Աղի ճահիճների զարգացումը որպես շրջակա միջավայրի պահպանության օրինակ. Քիմիան գյուղատնտեսությունում 1977, հ.15, թիվ 6, էջ 8-14։


76.  Պետրոսյան Գ.Պ., Սաբոլչ Ի. Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված հանքայնացված ջրերի օգտագործմանը ոռոգման համար. օգոստոսի 16-20 1976, Lubbock, ԱՄՆ / Հողագիտություն, 1977, թիվ 8, էջ 132-135:


77.  Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների և ռեկուլտիվացված հողերի քիմիական և հանքաբանական բաղադրությունը. Տպ. ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, հ. 12, էջ 3-31։ Մատենագիտություն՝ 28 անուն։


78. Պետրոսյան Գ.Պ. ՀԽՍՀ Արարատյան դաշտի սոդայի սոլոնեցես-աղի ճահիճների քիմիական մելիորացիայի տեխնոլոգիա. Տր. Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ MCX ArmSSR, 1977, No. 12, էջ 51-78.-Մատենագիտություն՝ 13 անուն։


79. Պետրոսյան Գ.Պ., Թարվերդյան Վ.Ի., Մելիքյան Ա.Մ. Նատրիումի իոնի ազդեցությունը խնձորի ծառի օրգաններում կատիոնների կուտակման և բաշխման վրա: Տր. Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ MCX ArmSSR, 1977, թողարկում 12, էջ 126-130: Մատենագիտություն՝ 3 վերնագիր.


80. Պետրոսյան Գ.Պ. Երկրի հարություն. ռուսերեն, անգլերեն Տպագրություն նրանց. M. Gorky, L., 1977, 16 p.


81. Պետրոսյան Տ.Պ. Գիտահետազոտական գործընթացի ակտիվացում. Գրքում. Նյութեր գիտատեխնիկական. կոնֆ. Անդրկովկասի գյուղատնտեսության գիտատեխնիկական առաջընթացի հիմնախնդիրները. մայիսի 26–27.– Կիրովաբադ, 1977, էջ 39–40։


82.  Պետրոսյան Գ.Պ. ՀՍՍՀ Արարատյան դաշտում սոլոնեց-սոլոնչակների քիմիական մելիորացիայի տեխնոլոգիա և տնտեսական ցուցանիշներ. Չորային-աղիքային հսկողություն: Պրոց. ենթահանձնաժողովի հանդիպում. աղով ազդված հողերի վրա, 11-րդ ինտերն. Հողի գիտ. սոց. Կոնգրես, հունիս. Էդմոնտոն, Կանադա, 1978, էջ. 6-18։ Աստվածաշունչ: 18.


83. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Սաքունց Լ.Է., Ալավերդյան Մ.Բ. Գինիներում ազոտային նյութերի պարունակությունը՝ կախված խաղողի աճեցման պայմաններից. ԽՍՀՄ գինեգործություն և խաղողագործություն, 1978, թիվ 5, էջ 9-11։


84. Պետրոսյան Գ.Պ. ՀԽՍՀ Արարատյան դաշտի սոդայի սոլոնեցես-աղի ճահիճների քիմիական մելիորացիայի տեխնոլոգիան և տնտեսական ցուցանիշները. Հողագիտություն, 1978, թիվ 9, էջ 59-73։ Ռես. Անգլերեն Մատենագիտություն՝ 18 անուն։


85. Պետրոսյան Գ.Պ. ՀՍՍՀ հողածածկի համակողմանի ուսումնասիրություն. Տպ. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1978, հ. 13, էջ 6-22։


86. Պետրոսյան Գ.Պ. Վերականգնված հողերի արտադրողականության բարելավում. Տպ. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1978, հ. 13, էջ 63-69։


87. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Թ., Սաքունց Լ.Է. Խաղողի և գինու ազոտային միացությունների փոփոխություններ՝ կախված ներծծված նատրիումի պարունակությունից վերականգնված աղի ճահիճում: Տր. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1978, հ. 13, էջ 201-206։ Մատենագիտություն: 3 անուն


88. Պետրոսյան Գ.Պ., Թարվերդյան Վ.Ի., Մելիքյան Ա.Մ. Վերականգնված աղի ճահիճներում աճեցված խնձորի ծառերի պտուղներում օրգանական թթուների պարունակության մասին: Տր. ՀԽՍՀ ԳՆ հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1978, թողարկում 13, էջ 207-211։ Կենսագրական՝ 3 անուն։


89. Պետրոսյան Գ.Պ., Արազյան Ք.Մ. Արարատյան դաշտի վերականգնված հողերի վրա ձմերուկի աճի և պտղաբերության առանձնահատկությունները. Տր. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1978, հ. 13, էջ 212-218։ Մատենագիտություն. Անուն.
90.
  Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Սաքունց Լ.Է. Պիգմենտների պարունակությունը խաղողի տերևներում և հատապտուղներում՝ կախված ներծծված նատրիումի քանակից վերականգնված սոլոնեց-աղի ճահիճում: Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1979, հ.32, թիվ I, էջ 25-30։  Ռես. Անգլերեն Մատենագիտություն՝ 8 անուն։


91. Պետրոսյան Գ.Պ. Կամաց-կամաց մի կարևոր իրադարձություն է իրականացվում. Ինչո՞ւ... Hayastani Gyuhatntesutyun. 1979 թ., թիվ 9, էջ. 14–16։ Արմ.


93. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված հողերի քիմիական մելիորացիա և գյուղատնտեսական օգտագործում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1979, հ.32, թիվ 7, էջ 619-625։ Ռեզ, անգլ. Կենսագրական՝ 9 վերնագիր


93.  Պետրոսյան Գ.Պ. Երկրի նորացում. Ռուսերեն, անգլերեն, սերբերեն-Երևան, 1979, 18 էջ.


94.  Պետրոսյան Գ.Պ. Քիմիական մելիորացիայից հետո հայտնաբերված չմշակված հողերի զարգացում: Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1979, No 12, էջ 42-57: Արմ. Ռես. ռուսերեն


95.  Պետրոսյան Գ.Պ. Տարրալվացման և ոռոգման համար աղաջրերի օգտագործման հնարավորության մասին. «Ջրի և պարարտանյութերի օգտագործումը չոր և կիսաչորային գոտիներում սննդի արտադրության համար». Սիմպոզիում, նոյեմբերի 26 - դեկտեմբերի 1, 1979, Գարյունիս համալսարան Բենգազիում: Վիեննա, 1979, էջ 23-26։


96. Պետրոսյան Գ.Պ., Խաչիկյան Լ.Ա. Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված սոլոնեցե-աղի ճահիճների մանրէաբանական ակտիվությունը. Տր. ՀԽՍՀ ԳՆ հողագիտության և գյուղատնտեսության քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1979, թիվ 14, էջ 95-105։ Մատենագիտություն՝ 7 անուն։


97. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ., Մելյան Գ.Ա., Սաքունց Դ.Է. Արարատյան դաշտի վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճներում մշակվող որթատունկի ցրտադիմացկունության մասին. Տր. ՀԽՍՀ ԳՆ հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1979, թիվ 14, էջ 104–112.-Մատենագիտություն՝ 3 վերնագիր։


98.  Պետրոսյան Գ.Պ. Սոդայի աղի հողերի քիմիական մելիորացիա և տարրալվացում հորիզոնական դրենաժի ֆոնի վրա. Դասախոսություններ՝ 1976թ. Int.Train-ում: դասընթաց. - Մոսկվա, 1979, vV, էջ 145-171: Աստվածաշունչ: 7.


99.  Petroasian GP Solonetz-Solonchaks Reclaimation-ի հիմնախնդիրները Արարատյան դաշտում և հողերի երկրորդային աղակալման որոշ ասպեկտներ. Դասախոսություններ կարդացել են 1978 թ. Գնացքի դասընթաց, հատոր VII. -Մոսկվա, 1979, հ.VII, էջ 123-168: Աստվածաշունչ: 12.


100. Պետրոսյան Գ.Պ., Խաչիկյան Լ.Ա. Հայաստանի վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճների մանրէաբանական ակտիվությունը. Միկրոօրգանիզմներ և գյուղատնտեսության արտադրողականություն. Համամիութենական մանրէաբանական ընկերության VI համագումար: թողարկում 5, Ռիգա, 1980, էջ. 126.

101. Պետրոսյան Գ.Պ. Միջազգային դասընթացներ աղի հողերի մելիորացիայի վերաբերյալ. Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1980, No 2, p. 78–84 թթ. Արմ.


102. Պետրոսյան Գ.Պ., Արազյան Ս.Մ. Հողի մելիորատիվ վիճակի ազդեցությունը աշնանացան ցորենի ազոտական պարարտանյութերի արդյունավետության վրա. 5-րդ ժողովի վերացական հաշվետվություն. ագրոխ. Անդրկովկաս «Պարարտանյութի կիրառման արդյունավետությունը Անդրկովկասի հանրապետություններում». հունիսի 19–21, 1980 թ Թբիլիսի, 1980, էջ 215-217:


103. Պետրոսյան Գ.Պ. Հեռանկարային տեխնոլոգիա և սոլոնետ-աղի ճահիճների մելիորացիայի մեքենաների նոր համալիր / K.V. Aleksandrin, G.P. Petrosyan, O.M. Peshtnmaldzhyan: Abstract report for the Union. գիտատեխնիկական հանդիպում Ցելինոգրադ, 1980, էջ 130-131։


104. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ. Վերականգնված հողերում նատրիումի իոնների ավելացված պարունակության ազդեցությունը գինիների քիմիական կազմի և որակի վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1980, հ.33, թիվ 6, էջ 583-589։ Ռես. արմ., անգլ Մատենագիտություն՝ 11 անուն։


105. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի սոդա-աղի հողերի մելիորացիայի համար անհրաժեշտ մելիորանտ և լվացման ջրի նորմերի հաստատման հարցի շուրջ. Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1980, No 5, p.56-62: Արմ. Ռես. ռուսերեն


106. Պետրոսյան Գ.Պ., Աղաբաբյան Վ.Գ. Հողերի մելիորացիա. Գրքում՝ ՀԽՍՀ գյուղատնտեսական համակարգը 1981-1985 թթ. / MSH ArmSR, Եր.՝ Հայաստան, 1980, էջ 191-204։


107. Պետրոսյան Գ.Պ. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, Գրքում՝ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 6. - Երևան, 1980 թ.


108. Պետրոսյան Գ.Պ., Մանուկյան Ջ.Լ., Նազարեթյան Ա.Ծ. Որթատունկի մեքենայացված բացվածքի ազդեցությունը հողի կառուցվածքի և ֆիզիկական հատկությունների վրա. Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, I960, No 10, p.66-71: Արմ. Ռես. ռուսերեն


109. Պետրոսյան Գ.Պ. Հոգ տանել երկրի մասին. Լենինյան ուղիով / ՀԿԿ Կենտկոմ, 1980, թիվ 12, էջ 28-36։ Արմ.


110. Պետրոսյան Գ.Պ. Հողագիտության և ագրոքիմիայի զարգացումը Հայաստանում 60 տարի. Տր. Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ MCX ArmSSR, 1980, No. 15, էջ 3-17։


111. Պետրոսյան Գ.Պ., Մանուկյան Ռ.Ռ. Գիպսի պարունակության և փոխանակելի հիմքերի բաղադրության փոփոխության մասին ռեկուլտիվացված սոլոնեցե-աղի ճահիճների գյուղատնտեսական զարգացման ընթացքում. Տր. Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ MCX ArmSSR, 1980, No. 15, էջ 132-137։ Մատենագիտություն՝ 3 նշվ.


112. Պետրոսյան Գ.Պ. Հայաստանի սոդա-աղի սոլոնեցիկ հողերի մելիորացիայի փորձը. Թեզային զեկույց Համամիութենական. գիտատեխնիկական հանդիպում «Ծանր աղակալած հողերի մելիորացիայի և զարգացման պրոգրեսիվ մեթոդներ». Բաքու, 21-23 ապրիլի, 1981թ. ԽՍՀՄ ջրային ռեսուրսների նախարարության CBTI. Մ., 1981, էջ 105-108։


113. Պետրոսյան Գ.Պ. Հողերի էրոզիայի կանխարգելման հիմնախնդիրները հանրապետությունում. Hayastani zhog.tntesutyun, 1981, No I, էջ 25-35։


114. Պետրոսյան Գ.Պ. Հողա-ագրոքիմիական գիտության զարգացումը Հայաստանում 60 տարի. Հողագիտություն, 19o1, թիվ 5, էջ 5-15։


115. Պետրոսյան Գ.Պ. Հայաստանում աղակալած հողերի քիմիական մելիորացիայի հետազոտության հիմնական արդյունքները. Համամիութենական վերացական զեկույց. դպրոց երիտասարդ գիտնականներ և մասնագետներ։ Ի., 1981, էջ 35-39։

 

116. Պետրոսյան Գ.Պ. Ամինաթթուների պարունակությունը որթատունկում՝ կախված Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների մելիորացիոն վիճակից։ Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1981, հ.34, թիվ 4, էջ 357-363, Վեր. արմ., անգլ Մատենագիտություն՝ 6 անուն։

 

117. Պետրոսյան Գ.Պ. Հողի մելիորացիա. Գրքում՝ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հատոր 7, Եր., 1981, էջ. 384–385 թթ.

 

118. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ. Արարատյան դաշտի վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճների վրա խաղողի նյութափոխանակության առանձնահատկությունները. Համամիութենական համաժողովի վերացական զեկույց. «Բուծման խնդիրների հետ կապված հիվանդությունների և շրջակա միջավայրի ծայրահեղ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմադրողականության բարձրացման խնդիրները և ուղիները». Մաս I. Բույսերի դիմադրություն ծայրահեղ բնապահպանական պայմաններին: Լ., 1961, էջ 104-105։


119. Պետրոսյան Գ.Պ., Թարվերդյան Վ.Ի. Պտղատու մշակաբույսերի որոշ ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական պարամետրերի փոփոխություններ Արարատյան դաշտի վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճներում. Համամիութենական համաժողովի վերացական զեկույց. «Բուծման խնդիրների հետ կապված հիվանդությունների և շրջակա միջավայրի ծայրահեղ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմադրողականության բարձրացման խնդիրները և ուղիները». Մաս I. Բույսերի դիմադրություն ծայրահեղ բնապահպանական պայմաններին: Լ., 1981, էջ 90-91։


120։  Պետրոսյան Գ.Պ. Լվացքի ստուգումների չափի ազդեցությունը սոլոնեցե-աղի ճահիճների քիմիական մելիորացիայի որակի վրա. վերացական զեկույց VI պատվիրակ. Հողագետների համամիութենական ընկերության համագումար, արքայազն. 5, 15–22  սեպտ. 1961, Թբիլիսի, 1961, էջ 116-117։


121. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան միջլեռնային հարթավայրի հողերը և դրանց օգտագործման բարելավումը. Սիմպոզիումի VI պատվիրակի զեկույցը. Հողագետների համամիութենական ընկերության համագումար, արքայազն. 6։15–22  1981 թվականի սեպտ Թբիլիսի, 1961, էջ 125-147։ Մատենագիտություն՝ 10 անուն։


122.  Պետրոսյան Գ.Պ. Ֆիզիկաքիմիական մեթոդներ նատրիումային հողերի մելիորատիվ որակների գնահատման և մելիորացիոն գործողությունների հաշվարկները. Հողագիտության հիմնախնդիրները. Հողագիտության XII միջազգային կոնգրեսի սովետական մանկավարժներ: Մոսկվա, «Նաուկա», 1981, էջ 230-234:


123. Պետրոսյան Գ.Պ. Աղի ջրի կիրառություն տարրալվացման և ոռոգման համար. նոյեմբերին տեղի ունեցած «Ջրի և պարարտանյութի օգտագործումը սննդի արտադրության համար չոր և կիսաչորային գոտիներում» սիմպոզիումի նյութեր: 26 - դեկտեմբերի 1  1979, Garyounis University Benghazi-Libya, 1981, p. 107-116 թթ.


124. Պետրոսյան Գ.Պ., Իվանով Վ.Ֆ. Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված սոլոնեցե-աղի ճահիճների որոշ հատկությունների ազդեցությունը տանձի աճի վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1931, հ.34, թիվ 10, էջ 1001–1008: Ռես. Արմ., անգլ. Մատենագիտություն՝ 5 անուն։


125.  Պետրոսյան Գ.Պ. Խաղողի վազում աղի արգելակման և նյութափոխանակության տարբերակիչ բնութագրերը, որոնք ազդում են վերամշակված հողում նատրիումի իոնների պարունակության վրա: Պրոց. ստաժոր. Սիմպոզիում աղի ազդեցության տակ գտնվող հողերի մասին. 18-ից 21 Փետրվար 1980. New Delhi, 1981, p. 109-119.-Աստվածաշնչ.՝ 9։


126.  Պետրոսյան Գ.Պ. և Սաակյան Ռ.Գ. Գինու քիմիական բաղադրությունը և դրա որակը, որը ազդում է նատրիումի իոնների պարունակության վրա ռեկուլտիվացված սոլոնեց-սոլոնչակներում: Գործողությունների պրակտիկանտ. Սիմպոզիում աղի ազդեցության տակ գտնվող հողերի մասին. 18-ից 21 Փետրվար 1980.- New Delhi, 1981, p. 120-125.-Աստվածաշնչ.:  


127. Խաչիկյան Լ.Ա., Պետրոսյան Գ.Պ., Թարվերդյան Վ.Ի. Խաղողի և խնձորի այգիների տարածությունների պահպանման տարբեր եղանակների ազդեցությունը ռեկուլտիվացված հողերի կենսագործունեության վրա. Տր. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1961, հ. 16, էջ 93-98։ Մատենագիտություն՝ 8 անուն։


128. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված հողերի ռացիոնալ օգտագործումը. Տր. ՀԽՍՀ ԳՆ հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1981, թողարկում 16, էջ 139-150։ Մատենագիտություն՝ 3 վերնագիր.


129. Սահակյան Ռ.Գ., Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի վերականգնված աղուտներում մշակվող խաղողի տարբեր տեսակների աղանդերային գինիների որակը. Տր. ՀԽՍՀ ԳՆ հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1981, թողարկում 16, էջ 151-156։ Մատենագիտություն՝ 3 վերնագիր.


130. Պետրոսյան Գ.Պ., Խտրյան Ն.Կ., Սահակյան Ս.Վ. Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված հողերի աղային ռեժիմի վրա. - Տր. ՀԽՍՀ ԳՆ հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1981 թ., թիվ 16, էջ 157-166։ Մատենագիտություն՝ 3 վերնագիր.


131. Պետրոսյան Գ.Պ., Թարվերդյան Վ.Ի., Ալոյան Լ.Ա. Արարատյան դաշտի վերականգնված սոդա սոլոնեցես-աղի ճահիճների վրա ծիրանի մշակույթի մասին. Ծիրանի մշակույթի VI միջազգային սիմպոզիում, Երևան, 4-8 հուլիսի, 1977 թ Երեւան, 1981 թ., մաս I, էջ 16։ 66–71 թթ. Մատենագիտություն՝ 6 անուն։
 
132. Պետրոսյան Գ.Պ. Վերականգնված հողերի օգտագործման արդյունավետության բարելավում. Ոռոգվող հողերում աղերի բաշխումը և տեղաշարժը և աղի գործընթացների կարգավորման մեթոդները
/ Գիտական աշխատություններ Հող, in-ta im. Վ.Վ.Դոկուչաև. 41., 1981, էջ 28-35: Մատենագիտություն՝ 4 վերնագիր.


133. Պետրոսյան Գ.Պ., Աղաբաբյան Վ.Գ. Հողերի մելիորացիա. In: ՀԽՍՀ գյուղատնտեսական համակարգը 1981-1985 թթ. / MSH ArmSSR. Եր.՝ Հայաստան, 1981, էջ 11։ 168–178 թթ.


134. Պետրոսյան Գ.Ֆ. Սոդայի Սոլոնեց-Սոլոնչակ տարածքների մշակումը Արարատյան դաշտում խրամատ-անցք մեթոդով. Հողագիտության 12-րդ միջազգային կոնգրեսի գործարքներ. Հողի ռեսուրսների կառավարում մարդկության մարտահրավերները բաց թողնելու համար: վերացականներ. Կամավոր փաստաթղթեր. Նյու Դելի, Հնդկաստան, 6-16 Փետրվար, 1982, էջ. 180 (թիվ 619)։


135. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների ագրոքիմիական հատկությունների բարելավում քիմիական ռեկուլտիվացիայի ընթացքում. Զեկույց ՎԱՍԽՆԻԼ-ի, 1962, թիվ I, էջ. 9–11։ Մատենագիտություն՝ 8 անուն։


136. Պետրոսյան Գ.Պ. Կերի արտադրությունը ռեկուլտիվացված սոլոնեցե-աղի ճահիճներում. Կերի արտադրության ավելացման գիտական կոնֆերանսի ամփոփ հաշվետվություն, 30 սեպտեմբերի, 1982թ., Էջմիածին: Երեւան, 1982, էջ 3-4։


137. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ. Բարձր ցողունի վրա ցրտադիմացկուն խաղողի սորտերի մշակումը Արարատյան դաշտի վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճների պայմաններում. -28  Սեպտեմբեր 1982 - Երեւան, 1982, էջ. 6-8։


138. Պետրոսյան Գ.Պ. Լազերի օգտագործումը հողի մելիորացիայի մեջ.  Շաբաթ. գիտական, տր. Մելիորացիա, ծագում և էրոզիա / ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ. Երեւան, 1982, Տ. 10–15։


139. Պետրոսյան Գ.Պ., Մանուկյան Ռ.Ռ. Խաղողի և պտղատու կուլտուրաների տակ վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճների աղի բաղադրության և փոխանակման հիմքերի փոփոխություններ: Շաբաթ. գիտական, տր.՝ մելիորացիա, առաջացում և էրոզիա / ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ. Երեւան, 1982, էջ 16-20։


140. Պետրոսյան Գ.Պ. Հայաստանի սոդայի բարձր կարբոնատային հողերի մելիորատիվ որակների գնահատման և դրանց մելիորացիայի հաշվարկման ֆիզիկաքիմիական մեթոդները գրքում. -Մ.: Նաուկա, 1982, էջ. 204–208 թթ.


141. Պետրոսյան Գ.Պ., Մանուկյան Ջ.Լ. Արարատյան դաշտի վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճների ջրաֆիզիկական հատկությունների մասին. Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1982, No 10, p. 70–76 թթ.  Արմ. Ռես. ռուսերեն


142։  Պետրոսյան Գ.Պ. Սոլոնեցե-աղի ճահիճների քիմիական ռեկուլտիվացիաներում ողողման ստուգումների չափերը. Զեկույց ՎԱՍԽՆԻԼ, 1982 թ., թիվ 11, էջ. 3–5.  Մատենագիտություն. Անուն.


143.  Պետրոսյան Գ.Պ. ՀԽՍՀ Արարատյան դաշտի սոդայի սոլոնեցես-աղի ճահիճների քիմիական ռեկուլտիվացման ուղեցույցներ. VTR-S-19-82.-M., I982.-27 էջ.      

                                               
144. Պետրոսյան Գ.Պ. Հայաստանի հողերի մելիորատիվ զարգացում.-Գյուղատնտեսություն, 1983, թիվ 1, էջ 59-61։


145. Պետրոսյան Գ.Պ. Ռեկուլտիվացված հողերի ջրային ռեժիմի երկկողմանի կարգավորում. Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1983, No 1, էջ 91-97։ Արմ. Ռես. ռուսերեն


146. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ. Բարձր ցողունային խաղողի կուլտուրայի հեռանկարները Արարատյան դաշտի վերականգնված հողերի վրա. ԽՍՀՄ գինեգործություն և խաղողագործություն, 1983 թ., թիվ 2, էջ. 44–46։


147. Պետրոսյան Գ.Պ., Ռոզանով Բ.Գ. Պիրիտի օգտագործումը բարձր ալկալային հողերի մելիորացիայի համար (Հնդկաստանի փորձ): Հիդրոտեխնիկա և մելիորացիա, 1983, թիվ 3, էջ. 74–75 թթ.


148. Պապինյան Վ.Ա., Պետրոսյան Գ.Պ. Բիշոֆիտի կիրառման հնարավորությունները Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների բարելավման գործում. Իզվ. C-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1983, No 2, p.69-74: Արմ. Ռես. ռուսերեն


149. Պետրոսյան Գ.Պ. Նրանք ուսումնասիրում են հայ գիտնականների փորձը։ Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1983, No 6, p. 77–82 թթ. Արմ.


150. Արարատյան Լ.Ա., Պետրոսյան Գ.Պ., Արազյան Ս.Մ. Ալկալային տարրերի պարունակությունը Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված հողերի տարբեր աստիճաններում, Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1983, հ. 36, հ. 416–424 թթ. Ռես. արմ., անգլ Մատենագիտություն՝ 9 վերնագիր։


151. Պետրոսյան Գ.Պ. Գյուղատնտեսությանը ծառայող քառորդ դար. Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1983, No 9, p.7-15: Արմ.


152. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված հողերի օգտագործման առանձնահատկությունները. Իզվ.ս.-խ. Գիտություններ/MSH Arm.SSR, 1983, No 9, p. 52–61 թթ. Արմ. ռես. ռուսերեն


153. Պետրոսյան Գ.Պ. Հողագիտությունը գյուղատնտեսության ծառայության մեջ. Ծննդաբերության, կենսաքիմիայի, մելիորացիայի, ագրոքիմիայի և հողի էրոզիայի վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքների արդյունքները: 1958-1963 թթ Երեւան՝ Հայաստան, 1983, էջ 3-20։ (Գիտական-տեղեկատվական, ժողովածու / ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ):


154. Պետրոսյան Գ.Պ. Ռեկուլտիվացված հողերի արտադրողականության բարձրացման գիտական հիմքերը. Ծննդաբերության, կենսաքիմիայի, մելիորացիայի, ագրոքիմիայի և հողի էրոզիայի վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքների արդյունքները: 1958-1983 թթ Երևան, Հայաստան, 1983, էջ 108-135 (Գիտական-տեղեկատվական, ժողովածու / ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ):


155. Պետրոսյան Գ.Պ., Մանուկյան Ռ.Ռ. Հողերի մելիորացիայի աստիճանի գնահատում՝ ըստ խաղողի բույսերի վիճակի, բերքատվության և որակի ցուցանիշների. Շաբաթ. գիտական Հողերի ագրոնոմիական առանձնահատկությունները և դրանց արտադրողականության բարձրացումը / ՀԽՍՀ ԳՆ հողագիտության և ագրոքիմիայի ԳՀԻ, Երևան, 1983, էջ 6-11։ Մատենագիտություն՝ 3 վերնագիր.


156. Պետրոսյան Գ.Պ., Խտրյան Ն.Կ., Սիրանոսյան Ս.Ա. Ձկնաբուծարանների և հարակից տարածքների հողերի աղային ռեժիմի մասին. Շաբաթ. գիտական Հողերի ագրոնոմիական առանձնահատկությունները և դրանց արտադրողականության բարձրացումը / ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ. Երեւան, 1983, էջ. 86–92 թթ.


157. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Ռ. Ածխաջրերի պարունակությունը որթատունկի օրգաններում՝ կախված ներծծված նատրիումի քանակից վերականգնված սոլոնեց-աղի ճահիճում։-Բիոլ. ամսագիր Հայաստան, 1983, հ.36, 3 7, էջ 601-605.-Res.arm., Անգլ. Մատենագիտություն՝ 10 անուն։


158. Պետրոսյան Գ.Պ., Խտրյան Ն.Կ., Սահակյան Ս.Վ. Ծծմբաթթվի օգտագործմամբ սոդայի սոլոնեցես-աղի ճահիճների վերականգնման մասին
գեղձ. Հողագիտություն, 1983, թիվ II, էջ 71-77.-Res. Անգլերեն Մատենագիտություն՝ 8 անուն։

 

159. Պետրոսյան Ռ.Պ., Ակոպյան Ի.Խ., Մանուկյան Ռ.Ռ. Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների հատկությունների տարածական փոփոխության գնահատումը համակարգչի օգնությամբ (Երասխաունի փորձարարական ռեկուլտիվացիոն կայանի օրինակով).  In: Երկրորդ Համամիութենական. կոնֆ. հողագիտության մեջ մաթեմատիկական մեթոդների և համակարգիչների կիրառման մասին։ նոյեմբերի 17–19. Վերացական զեկույց, Պուշչինո, 1983, էջ 91-93:

 

160. Պետրոսյան Գ.Պ., Պրոխորով Ա.Ն., Ռոժկով Վ.Ա., Վեսելովա Է.Պ. SM-համակարգչի վրա ռեժիմի դիտարկումների համար տեղեկատվության որոնման համակարգ - Գրքում. Երկրորդ համամիութենական. Conf, on the Application of the Mathematical Methods and Computers in Sonology (Նոյեմբերի 17-19, 1983, Pushchino).  Պուշչինո, 1983, էջ 72-73:

 

161. Պետրոսյան Ռ.Պ., Արազյան Ս.Մ. Դեղորայքի ազդեցությունը սոդայի աղի վերականգնված հողերի վրա մշակվող աշնանացան ցորենի արտադրողականության վրա: Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1984թ., հ.37, թիվ I, էջ. 50–54 թթ. Արմ., անգլ.

 

162. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված հողերի ջրային ռեժիմի երկկողմանի կարգավորում. ԽՍՀՄ գյուղատնտեսության նախարարության հանձնարարականները արտադրության մեջ գիտական նվաճումների և լավագույն փորձի իրականացման վերաբերյալ, 1984, թողարկում 7, էջ. 31–34։


163։  Պետրոսյան Ռ.Պ., Նուրիջանյան Վ.Յ. Դրենաժային արդյունավետության չափանիշները Արարատյան դաշտի սոդա սոլոնեցես-աղի ճահիճների քիմիական ռեկուլտիվացման և գյուղատնտեսության զարգացման գործում. V համամիութենական վերացական զեկույց. հանդիպում ջրածնի մելիորացիայի համար, ինժեներական գեոլ. և մելիոր. հողագիտություն (Նովայա Կախովկա, 18–21  սեպտեմբեր 1984): Մաս I.-M., 1984, էջ. 176–179 թթ.  


164. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Գ.Գ. Հանքային և ազոտային նյութերի պարունակությունը խաղողի ցրտադիմացկուն սորտերի օրգաններում՝ կախված դրա մշակման պայմաններից։ In: Խաղողի ցրտադիմացկունության հարցեր. Մաս 2 - Երեւան, էջ. 69–78 թթ.


165. Պետրոսյան Գ.Պ., Գրիգորյան Վ.Տ. Վարդագույն խորդենի ոռոգման ոռոգման եղանակը Արարատյան դաշտի վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճներում. Շաբաթ. գիտական tr. / Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ MCX ArmSSR, 1984, թ. 19, էջ. 34–43.- Մատենագիտութիւն՝ 3 վերնագիր.


166։  Մանուկյան Ջ.Լ., Գրիգորյան Ս.Ա., Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների առաջնային մեխանիկական մասնիկների քիմիական և ֆիզիկական հատկությունների մասին. Շաբաթ. գիտական, տր./ Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ MCX ArmSSR, 1964, թողարկում 19, էջ 198 21–26։ Մատենագիտություն՝ 3 վերնագիր.


167. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների ռեկուլտիվացիա և պտղաբերության բարձրացման միջոցառումներ. Գրքում՝ ՀՍՍՀ երկրագործության համակարգը 1981–1985 թթ., gg. ՀԽՍՀ ՀԽՍՀ-ի հեռանկարի համար, Եր., Հայաստան, 1984, էջ 11։ 84-95 թթ.


168։  Պետրոսյան Գ.Պ. Խաղողի և այլ մրգերի տնկման սոլոնեց-սոլոնչակ (սոդա-աղի) հողերի տեղայնացված մելիորացիայի ագրոտեխնիկա. Ջ.Հնդկական սոց. Հողի գիտ., 1984, 32, No 2, pp. 339–343 թթ.


169. Պետրոսյան Գ.Պ. Անասնակերի արտադրություն ռեկուլտիվացված աղի հողերի վրա: Կերի արտադրություն, 1985, թիվ I, էջ 13-15։


170. Պետրոսյան Գ.Պ. Պտղատու կուլտուրաներ Արարատյան դաշտի վերականգնված սոլոնեցյան սոլոնչակների վրա. Այգեգործություն,
1984 թ., թիվ 2, էջ 10-12։


171։  Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտում ոռոգման նպատակով դրենաժային հորերի օգտագործումը. Հիդրոտեխնիկա և մելիորացիա, 1985, թիվ 3, էջ. 21–23։


172. Պետրոսյան Գ.Պ. Պարենային ծրագրով նախատեսված խնդիրների լուծման գործում հողի պահպանության եւ ռեկուլտիվացիայի կարեւորությունը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1985, հ.; 38, թիվ 4, էջ 291-298։ Ռես. արմ., անգլ


173։  Պետրոսյան Գ.Պ. Ալկալային սոդա-աղի հողերի արագ մելիորացիա. Պրակտիկանտի աշխատություն. Սիմպոզիումներ» թեմայով աղի ազդեցության տակ գտնվող հողերի մելիորացիայի վերաբերյալ: Մաս 2. Jinan, China, 1985, May 13-21, pp. 533-564.-Աստվածաշնչ.՝ 27։


174։  Պետրոսյան Գ.Պ., Թարվերդյան Վ.Ի. Ստացիոնար ցողման համակարգի կառավարման գործընթացի ավտոմատացում: Իզվ. s-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1985, No 4, p.63 -67: Arm., Res. ռուսերեն


175։     Պետրոսյան Գ.Պ. Կոմպակտ և հարմար սարքավորում ջրամատակարարման համար, երբ դաշտը ոռոգում է համընկնումով։  Իզվ. s.-x. Գիտություններ / MSH ArmSSR, 1985, No 6, p. 80–85 թթ. Arm..res.rus.


176. Սահակյան Ռ.Գ., Պետրոսյան Գ.Պ. Քլորոֆիլի պարունակությունը ցրտադիմացկուն խաղողի սորտերում, որոնք մշակվում են ռեկուլտիվացված աղի ճահիճներում, Հայաստանի կենսաբանական հանդես 1985, հ. 602–607 թթ. Ռես. արմ., անգլ Մատենագիտություն՝ 8 անուն։


177. Պետրոսյան Գ.Պ. Ստորերկրյա ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակով ռեկուլտիվացված հողերի աղային ռեժիմի կարգավորում. In: Abstract report. VII պատվիրակ. GP-ի համագումար (9–13 սեպտեմբերի, 1985 թ., Տաշքենդ), մաս 5, էջ 30։


178. Արազյան Ս.Մ., Պետրոսյան Գ.Պ. Վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճների վրա մշակվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրողականությունը՝ կախված հողի բերրիության ցուցանիշներից, Գրքում. վերացական զեկույց VII Պատվիրակ. GP-ի համագումար (9–13 սեպտեմբերի, 1985 թ., Տաշքենդ), մաս 3, էջ 22։


179. Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ. Վիսոկոստեմի խաղողի մշակույթը Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված հողերի վրա, Գրքում. հանրապետական գիտաժողովի նյութեր): Երեւան, 1984, էջ 20-27։

 

180, Պետրոսյան Գ.Պ., Մանուկյան Ռ.Ռ. Ստորերկրյա ջրերի հարթեցված և աղային ռեժիմի ազդեցությունը ռեկուլտիվացված հողերի քիմիայի վրա. Շաբաթ. գիտական Գիտական տեղեկագիր. ՀԽՍՀ հողերի հիմնական տեսակների գենետիկ-հանքային և կենսաբանական բնութագրերը / ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Հողագիտության և ագրոքիմիայի ԳՀԻ, 1985, հ. 20, էջ. 40–48 թթ. Մատենագիտություն՝ 5 անուն։

 

181. Պետրոսյան Գ.Պ. Արարատյան դաշտի վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճներում մշակվող պտղատու տնկարկների ոռոգում ցողման միջոցով. Շաբաթ. գիտական, տր.՝ ՀԽՍՀ հողերի հիմնական տեսակների գենետիկ-հանքային և կենսաբանական բնութագրերը / ՀԽՍՀ ԳՆ հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1985 թ. 20, էջ. 106–111 թթ.

 

182. Սահակյան Ռ.Գ., Պետրոսյան Գ.Պ. Նոր ցրտադիմացկուն խաղողի սորտերի վարքագիծը վերամշակված աղի ճահիճներում կրիտիկական ջերմաստիճաններում: Շաբաթ. գիտական Գիտական տեղեկագիր. ՀԽՍՀ հողերի հիմնական տեսակների գենետիկ-հանքային և կենսաբանական բնութագրերը / ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Հողագիտության և ագրոքիմիայի ԳՀԻ, 1985, հ. 20, էջ. 106 -117, Մատենագիտություն՝ 4 անուն։  

183։  Պետրոսյան Գ.Պ., Սահակյան Ռ.Գ. Նռան մշակում ռեկուլտիվացված սոլոնեցիկ հողերի վրա. Շաբաթ. գիտական, տր.՝ Մրգային տեսականու բարելավում, բակերի արտադրողականության բարձրացում / NII VViP MSH ArmSSR, 1985, p. 107–123 թթ.


184. Պետրոսյան Գ.Պ., Արազյան Ս.Մ. Աղակալած հողերի ռեկուլտիվացիա և շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրներ. «Հայաստանի Բիություն», 1965, թիվ 3, էջ. 9–11։

bottom of page