top of page

Քաղվածք ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության «Արմգիպրոզեմ» հողի կառավարման պետական նախագծային ինստիտուտի գիտատեխնիկական խորհրդի արձանագրությունից.
Երեւան 29 օգոստոսի 1978 թ

Օրակարգ՝ ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու Պետրոսյան Գրանտ Պետրոսովիչին՝ Լենինի Գյուղատնտեսական ակադեմիայի համամիութենական շքանշանի թղթակից անդամ ընտրվելու համար։ գիտություններ. Վ.Ի.Լենին, «Գյուղատնտեսություն և գյուղատնտեսության քիմիականացում» մասնագիտություն:

     

     Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. - քաղաքացի-գիտնական, նորի, արդիականի զգացողության համար ակտիվ պայքարող ազգային տնտեսության բոլոր ոլորտներում։

  

    Ընկերոջ բազմակողմանի գործունեությունը. Պետրոսյան Գ.Պ. Բացի գիտական մեծ ծանրաբեռնվածությունից, գյուղատնտեսական արտադրության մեջ չկան այս կամ այն միջոցառման իրականացման արդյունավետության բարձրացման հետ կապված խնդիրներ, որոնք նրա կողմից չեն փորձարկվել և ակտիվ մասնակցությամբ չեն ներդրվել գյուղատնտեսական արտադրանքի մեջ։ հանրապետությունը։

      

     Վառ ապացույցն այն է, որ ընկերոջ ակտիվ մասնակցությամբ. Պետրոսյան Գ.Պ. «Արմգիպրոզեմ» ինստիտուտը մշակել է «ՀԽՍՀ հակաէրոզիայի և սելավահոսքի միջոցառումների ընդհանուր սխեման», իսկ հետագայում՝ «Հայկական ԽՍՀ հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման ընդհանուր սխեման 1976-2000 թթ.»:

      

   Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. լինելով խոշոր կազմակերպիչ՝ գյուղատնտեսական արտադրության մեթոդների հետագա կատարելագործման բազմաթիվ նոր խնդիրների նախաձեռնողը։

      

    Նրա ակտիվ աջակցությամբ և անձնական ներդրումով «Արմգիպրոզեմ» ինստիտուտը սկսեց զարգացնել արդյունաբերական հիմունքներով ինտենսիվ այգիների հիմնման նախագծային և նախահաշվային բիզնեսի բարելավման նպատակով:

      

     Հսկայական օգնություն Հողագիտության և ագրոքիմիայի ինստիտուտի տնօրեն ընկեր. Պետրոսյան Գ.Պ. նախագծային լուծումներում մեքենայացման կիրառման մեջ։

      

     Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. չի սահմանափակվում միայն Հողագիտության եւ ագրոքիմիայի ինստիտուտի գիտական ղեկավարով։ Նա պատասխանատվություն է զգում հանրապետությունում գյուղատնտեսության հետագա զարգացման համար, ուստի հանրապետության յուրաքանչյուր ինստիտուտ կամ գյուղատնտեսության խոշոր մասնագետ, նոր մշակումներ ու առաջարկություններ իրականացնելու համար, դիմում է Գյուղատնտեսության ԱՏՕ խորհրդի նախագահին։ Հայկական ԽՍՀ, ընկեր. Պետրոսյան Գ.Պ., ըմբռնում և հետևողականություն գտնելով կյանքում աշխատանքներ իրականացնելու դժվարին գործում.

      

     Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. պետական գործիչ ու կուսակցականության բարձր զգացումով խորապես սկզբունքային գիտնական։ Ի տարբերություն շատ գիտնականների, նա չի խուսափում արտադրությունից և հանդիսանում է խոշոր կազմակերպիչ և առաջնորդ։

      

    Նրա ղեկավարած Երասխաունի փորձարարական բարելավման կայանը տնտեսական և արտադրական բարձր ցուցանիշներ ունի՝ հանդիսանալով Հոկտեմբերյանի տարածաշրջանի խոշոր բերքահավաքի դրոշակակիրը։

      

     Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. Հրատարակվել է ավելի քան 80 գիտական աշխատություն, «Հայաստանի հողերը» մենագրության համահեղինակ է, նրա մի շարք հոդվածներ տպագրվել են արտերկրում, մելիորացիայի, դրենաժային և ոռոգման հարցեր։

      

    Նշենք, որ մշակված ընկ. Պետրոսյան Գ.Պ. Սոդա-աղի հողերի մշակման քիմիական մեթոդը գործնական և տեսական մեծ նշանակություն ունի ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։

      

   Գյուղատնտեսության զարգացման ոլորտում մեծ ծառայությունների և ընկերոջ հեղինակության համար։ Պետրոսյան Գ.Պ. բազմիցս ընտրվել է ՀԿԿ Կենտկոմի անդամ, Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ԽՍՀՄ ԳԱ և ՀԽՍՀ մի շարք խնդրահարույց խորհուրդների անդամ։ Ավելի քան 15 տարի եղել է ԳՊ հայաստանյան մասնաճյուղի և հանրապետության գյուղատնտեսության ԳՏԿ խորհրդի ղեկավարը։

      

    Միջազգային գիտական կապերի ամրապնդման գործում մեծ ծառայությունների համար ընկեր. Պետրոսյան Թ.Պ. պարգեւատրվել է Կուբայի Հանրապետության Գիտությունների ակադեմիայի Մեծ ոսկե մեդալով։

       «Արմգիպրոզեմ» ինստիտուտի գիտատեխնիկական խորհուրդը որոշել է.

աջակցել ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմանը Պետրոսյան Գ.Պ. նրան ընտրել ՎԱՍԽՆԻԼ-ի թղթակից անդամ իրենց։ Վ.Ի.Լենին, «Գյուղատնտեսություն և գյուղատնտեսության քիմիականացում» մասնագիտություն:

 

«ԱՐՄԳԻՊՐՈԶԵՄ» ինստիտուտի տնօրեն. Գիտատեխնիկական խորհրդի նախագահ՝ Զաքոյան Ռ.Օ.

 

Քարտուղար - Մայսկի Ռ.Ա.

bottom of page