top of page

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ

 • Հողագետների համամիութենական ընկերության փոխնախագահ և խորհրդի անդամ

 • ԽՍՀՄ Գյուղատնտեսության ՆՏՕ պլենումի անդամ

 • ՀԽՍՀ ԳԱ գիտական խորհրդի անդամ հողագիտության և հողային ռեկուլտիվացիայի հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ՀԽՍՀ ԳԱ որոշում, 05/06/1976 թ.

 • ՎԱՍԽՆԻԼ-ի գյուղատնտեսության և քիմիականացման վարչության ագրոհողի գիտության բաժնի անդամ, ՎԱՍԽՆԻԼ-ի որոշումը, 04.02.1977թ.

 • Խորհրդի անդամ 051.01 խնդրի շուրջ, առաջադրանք 01. «Մշակել երկրի տարբեր գոտիների օպտիմալ ռեկուլտիվացիոն համակարգերը և ռեկուլտիվացված հողերի բերրիության բարելավման մեթոդները», Համամիութենական գյուղատնտեսական ակադեմիայի 11.03.1976 թ.

 • ՎԱՍԽՆԻԼ-ի գյուղատնտեսության բաժնի ագրոքիմիայի և պարարտանյութերի բաժնի անդամ, ՎԱՍԽՆԻԼ-ի բյուրոյի որոշում 1979 թ.

 • Խորհրդի անդամ 03.01 «Հողի բերրիության բարձրացման և դրանց ռացիոնալ օգտագործման գիտական հիմքերի մշակում» խնդրի վերաբերյալ, Համառուսաստանյան գյուղատնտեսական գիտությունների ակադեմիայի որոշում, 07.07.1971 թ.

 • Պարարտանյութերի հետ երկարաժամկետ փորձերի ծրագիր և մեթոդական հանձնաժողովներ, Համառուսաստանյան գյուղատնտեսական գիտությունների ակադեմիայի հրամանագիր, 07/06/1974 թ.

 • Պատգամավորի կողմից հաստատված «Մշակել օրգանական և հանքային պարարտանյութերի արդյունավետ օգտագործման համակարգեր՝ բույսերի հանքային սնուցման օպտիմալացման հիման վրա նախատեսված բերքատվություն և բարձրորակ գյուղատնտեսական արտադրանք ստանալու համար» խնդրի լուծման համակարգող խորհրդի անդամ։ ԽՍՀՄ գյուղատնտեսության նախարար Վ.Ս. Շևելուխ, 15.09.1981 թ.

 • Պատգամավորի կողմից հաստատված 051.01.00 հանձնարարությամբ համակարգող խորհրդի աղի և ոռոգելի հողերի մելիորացիայի բաժնի անդամ. ԽՍՀՄ գյուղատնտեսության նախարար Վ.Ս.Շևելուխի 4 փետրվարի 1982 թ.

 • ՎԱՍԽՆԻԼ-ի գյուղատնտեսության և քիմիականացման վարչության «Վերականգնված հողերի օգտագործում» բաժնի անդամ,  հաստատվել է 25.05.1981թ., ակադեմիկոս-գաղտն. Պանովը

 • Պատգամավորի կողմից հաստատված «ՎԱՍԽՆԻԼ» լեռնային գյուղատնտեսության հիմնախնդիրները համակարգող խորհրդի անդամ. ԽՍՀՄ գյուղատնտեսության նախարար Վ.Ս.Շևելուխի 1982 թվականի մայիսի 19-ին.

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Հողագետների միջազգային ընկերության աղակալած հողերի ենթակոմիտեի փոխնախագահ (ընտրվել է երկու անգամ՝ 1974 թվականին Մոսկվայում տեղի ունեցած հողագետների X միջազգային կոնգրեսում և Կանադայի XI կոնգրեսում)

 • Հանքային պարարտանյութերի միջազգային կենտրոնի կենտրոնական կոմիտեի անդամ (ընտրվել է 1979 թվականին Լիբիայում կայացած միջազգային ժողովում)

 • Կուբայի գիտությունների ակադեմիայի հողագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտի խորհրդատու, 1971 թվականից։ ​

 • Կուբայի Գիտությունների ակադեմիայի հողագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ (ընտրվել է 1975 թվականին, Հավանա)

 • Կազմկոմիտեի անդամ VIII  Հանքային պարարտանյութերի միջազգային կոնգրես, ԽՍՀՄ գյուղատնտեսության նախարարության կոլեգիա, 08/09/1974 թ.

 • Հողագետների X միջազգային կոնգրեսի կազմկոմիտեի անդամ,  1975 ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահություն.

 • ԽՍՀՄ գյուղատնտեսության նախարարության կոլեգիայի «Միջազգային ցուցահանդեսային ագրոքիմիա-76» ցուցահանդեսային կոմիտեի անդամ, 18.07.1975 թ.

​​

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍ

 • ՎԱՍԽՆԻԼ-ի Անդրկովկասյան մասնաճյուղի ագրոքիմիայի և հողագիտության բաժինը.

 • ՎԱՍԽՆԻԼ-ի Անդրկովկասյան մասնաճյուղի գյուղատնտեսության և քիմիականացման բաժինը

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

 • ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության ՆՏԿ նախագահության նախագահ

 • Հայաստանի գիտատեխնիկական ընկերության նախագահության և պլենումի անդամ

 • Հողագետների համամիութենական ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի նախագահ

 • ՀԽՍՀ ԳԱ գիտության և տեխնիկայի բնագավառում պետական մրցանակների հանձնաժողովի անդամ, ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդի 1978 թվականի հոկտեմբերի 23-ի թիվ 64 որոշումը.

 • ՀԽՍՀ ԳԱ «Հանրապետության հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման մասին» ՀԽՍՀ ԳԱ նախագահության նախագահ, 04/05/1972 թ.

 • ՀԽՍՀ ԳԱ Գյուղատնտեսության տեխնոլոգիայի, մեքենայացման և էլեկտրաֆիկացման խորհրդի բաժնի նախագահ

 • ՀԽՍՀ Անտառային պետական կոմիտեին կից գիտական խորհրդի անդամ, Անտառային կոմիտեի 1978 թվականի մայիսի 11-ի կոլեգիայի անդամ։

 • ՀԽՍՀ 1986-2005 թվականների գիտական առաջընթացի համապարփակ ծրագրի մշակման խնդրահարույց հանձնաժողովի անդամ։ ագրոարդյունաբերական համալիրի մասին, ՀԽՍՀ ԳԱ նախագահության թիվ 7/900 որոշումը / 21.04.1982 թ.

 • Հայաստանի ՔԿԿ գյուղատնտեսության նախարարության միացյալ գիտական խորհրդի անդամ։ Նախարարության թիվ 531 / Կ1 հրաման 04/08/1981 թ

 • ԽՍՀՄ-Կուբա բարեկամության ընկերության հայկական մասնաճյուղի նախագահի տեղակալ։

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ, ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻՆ  ԿՈՆԳՐԵՍՆԵՐ, ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄՆԵՐ

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

 • Հայաստան. Սոդայի աղակալած հողերի մելիորացիայի վերաբերյալ միջազգային սիմպոզիում.

 • «Արարատյան դաշտի սոդայի աղակալման հողերը և դրանց մշակման եղանակները». Գ.Պետրոսյան, Ա.Չ.Իճյան, Եր., մայիս, 1969թ

 • Իսպանիա. «Միջազգային հանդիպում սոդա-աղի հողերի զարգացման վերաբերյալ», Սևիլիա, մայիսի 6-23, 1971 թ.

 • Եգիպտոս. Միջազգային սիմպոզիում աղի հողերի վերաբերյալ.

 • «Քիմիական մելիորացիայի ազդեցությունը Արաքսի հարթավայրի սոդա-աղի հողերի ֆիզիկական և ջրաֆիզիկական հատկությունների վրա». Գ.Պետրոսյան, Զ.Ավունջյան, Կահիրե, 1972, պատվիրակության ղեկավար.

 • Չեխոսլովակիա. Գյուղատնտեսության NTO-ի հոբելյանական համաժողով Չեխոսլովակիայում:

 • «Արաքսի հարթավայրի սոդայի սոլոնչակների զարգացման որոշ հարցեր». Գ.Պետրոսյան, Պրահա, մարտ, 1973

 • Հունգարիա. Ջերմային վերլուծության միջազգային կոնֆերանս. Գ.Պետրոսյան, Մ.Արանբաև, Ֆ.Գրիգորյան, Բուդապեշտ, 1974թ.

 • Չեխոսլովակիա. «Էտյուդներ հումուսում» միջազգային սիմպոզիում.

 • «Հայկական լեռնաշխարհի և Պամիրի բարձր լեռնային հողերում հումուսի համեմատական բնութագրերը». Գ.Պետրոսյան, Մ.Արան6աև, Լ.Իսկանդարյան, Ս.Խայլով, Պրահա, 1975թ.

 • Բուլղարիա. «Ծախսված ծծմբաթթվի օգտագործումը սոդայի աղիությամբ հողերի մելիորացիայի համար» զեկույց: 19/03/1975, Սոֆիա

 • Հայաստան. Ծիրանի մշակույթի միջազգային սիմպոզիում.

 • «Արարատյան դաշտի վերականգնված սոդա սոլոնեցես-աղի ճահիճներում ծիրանի կուլտուրա աճեցման մասին». Գ.Պետրոսյան, Վ.Թարվերդյան, Եր., 1974

 • ԱՄՆ. Միջազգային կոնֆերանս ոռոգման համար վերականգնված ջրի օգտագործման վերաբերյալ. «Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների քիմիական մելիորացիա և հանքայնացված ջրերի լվացման և ոռոգման համար օգտագործելու հնարավորությունը». Գ.Պետրոսյան, Տեխաս, Լյուբոկ, 1977թ

 • Կանադա. Հողագետների XI միջազգային կոնգրես.

 • «Հայկական ՍՍՀ Արարատյան դաշտի սոդայի սոլոնեցես-աղի ճահիճների քիմիական մելիորացիայի տեխնոլոգիան և տնտեսական ցուցանիշները», Գ.Պետրոսյան, Կանադա, Էդմոնտոն, 1978 թ.

 • Իտալիա. ՊԳԿ-ի փորձագիտական խորհրդի նիստ՝ «երկրորդային աղակալման խնդրի» թեմայով։

 • «Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների մելիորացիայի հիմնախնդիրները և հողերի երկրորդային աղակալման հիմնախնդիրները». Գ.Պետրոսյան, Հռոմ, դեկտեմբեր 1977թ

 • Հայաստան. CMEA լիազորված անդամ երկրների CMEA իններորդ հանդիպումը «Նոր բարդ և այլ հանքային պարարտանյութերի պահանջների մշակում, դրանց արդյունավետ օգտագործման մեթոդների մշակում և դրանց երկարատև օգտագործման ընթացքում հողի բերրիության վրա ազդեցության ուսումնասիրություն» թեմայով։

 • «ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության քիմիացման բնագավառում գիտական հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները և Արարատյան դաշտի սոդա-աղի հողերի քիմիական մելիորացիայի հիմնախնդիրները». Գ.Պետրոսյան, Երևան, 4-10 հունիսի 1978թ

 • Լիբիա. Հանքային պարարտանյութերի միջազգային կենտրոնի գլխավոր ասամբլեան: Ջրի և պարարտանյութերի կիրառումը կիսաչորային պայմաններում.

 • «Լվացքի և ոռոգման նպատակով հանքային ջրերի օգտագործման հնարավորության մասին». Բենրազի, 1979 թ

 • Հնդկաստան. Միջազգային սիմպոզիում - «Աղակալված հողերի սկզբունքներն ու պրակտիկան»:

 • «Գինիների քիմիական բաղադրությունը և որակը կախված նատրիումի իոնների պարունակությունից ռեկուլտիվացված աղաջրերում»: Գ. Պետրոսյան, Ռ. Սահակյան.

 • «Աղի արգելակման և խաղողի նյութափոխանակության առանձնահատկությունները՝ կախված նատրիումի իոնի պարունակությունից» Գ. Պետրոսյան, Կարնալ, 18-24 փետրվարի, 1980 թ.

 • GDR. Միջազգային գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Ռոստոկի համալսարանի մելիորացիայի և ճարտարագիտական ֆակուլտետի 20-ամյակին:

 • «Մելիորացիոն միջոցառումների ազդեցությունը հողերի արտադրողականության բարձրացման վրա Հայաստանում», 28-30.08.1982 թ.

 • Հնդկաստան. Հողագետների XII միջազգային կոնգրես.

 • Խաղողի և պտղատու ծառերի տնկման վայրերում տեղական մելիորացիայի միջոցով սոդա սոլոնեցես-աղի ճահիճների զարգացում.  Դելի, 8-16 փետրվարի, 1982 թ

 • Չինաստան. Միջազգային սիմպոզիում աղի հողերի ռեկուլտիվացման վերաբերյալ «Սոդա-աղի սոլոնեցեների ռեկուլտիվացման էքսպրես մեթոդ». Պեկին, 09-23 մայիսի 1985 թ

Համամիութենական

 • Գիտաժողով՝ նվիրված բույսերի ֆիզիոլոգիական դիմադրությանը.

 • «Խաղողի որթի և որոշ պտղաբեր կուլտուրաների աճեցում Արաքսի դաշտավայրի սոդայի աղակալման պայմաններում». Գ.Պետրոսյան, Մոսկվա, 1960

 • Աղի հանդուրժողականության համամիութենական համաժողով  բույսեր

 • «Խաղողի ածխաջրափոխանակությունը հողի աղակալման պայմաններում». Ռ.Սահակյան, Գ.Պետրոսյան.

 • «Բազմամյա մշակաբույսերի հարմարեցման որոշ կենսաքիմիական առանձնահատկություններ հողի աղակալմանը». Գ.Պետրոսյան, Ռ.Սահակյան, Լ.Ափոյան, Ս.Խիզանցյան, Տաշքենդ, 1973թ.

 • Բույսերի աղի հանդուրժողականության ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի 3-րդ համամիութենական համաժողով:

 • «Հողի ավելցուկային աղերի ազդեցությունը խաղողի և գինիների քիմիական կազմի և որակի վրա». Գ.Պետրոսյան, Ռ.Սահակյան, Լ.Ափոյան, Ս.Խիզանցյան, Ալմա-Աթա, 1974թ.

 • Համամիութենական գիտաժողով՝ նվիրված գյուղատնտեսությանը չափիչ և հսկիչ գործիքներով, սարքերով և լաբորատոր սարքավորումներով ապահովելու, գյուղատնտեսության մեջ չափագիտության զարգացմանը:

 • «Փոքր մեքենայացում և մեծ խնդիրներ». Գ.Պետրոսյան, Մոսկվա, 1975

 • ԽՍՀՄ Գյուղատնտեսության նախարարության սոլոնեցների մելիորացիայի վերաբերյալ համակարգող ժողով:

 • «Հայաստանի սոդա-աղի հողերի քիմիական մելիորացիայի փորձը». Գ.Պետրոսյան, Երեւան, 25.06.1975թ

 • Համամիութենական գիտաժողով. - Սոլոնեցների մելիորացիայի բարելավման տեխնիկա և մեթոդներ:

 • «Անդրկովկասի հանրապետություններում հողերի սակավության պայմաններում ինտենսիվ մշակաբույսերի աղակալած հողերի բարելավման տնտեսական արդյունավետությունը». Գ.Պետրոսյան, Բ.Ագաև, Վ.Չխիկվիկշվիլի, Ֆ.Մամեդով, Դոնի Ռոստով, 1976թ.

 • Հողագետների համամիութենական ընկերության V պատվիրակ համագումար:

 • «Արարատյան դաշտի հանքայնացված ջրերի օգտագործման հնարավորությունը. Հայկական ԽՍՀ լվացման և ոռոգման համար». Գ.Պետրոսյան, Մինսկ, 1977

 • Համամիութենական միջբուհական կոնֆերանս - միկրոօրգանիզմները գյուղատնտեսության մեջ.

 • «Սոլոնչակների կենսագործունեության փոփոխությունները դրանց զարգացման ընթացքում». Գ.Պետրոսյան, Լ.Խաչիկյան, Մոսկվա, 1978

 • Համակարգող խորհրդակցություն «Հողի մելիորացիայի հիմնախնդիրները և հարավային ոռոգելի հողերի բերրիության բարձրացման ուղիները.  Ուկրաինական ԽՍՀ».

 • «Արարատյան դաշտի ռեկուլտիվացված հողերի ռացիոնալ օգտագործում».

 • Համամիութենական մանրէաբանական ընկերության VI համագումար: Միկրոօրգանիզմներ և գյուղատնտեսության արտադրողականություն.

 • «Հայաստանի ռեկուլտիվացված սոլոնեցե-աղի ճահիճների մանրէաբանական ակտիվությունը.Գ.Պետրոսյան,Լ.Խաչիկյան.Ռիգա,1980թ.

 • Համամիութենական գիտատեխնիկական կոնֆերանս՝ «Սոլոնեցիկ հողերի ռեկուլտիվացման և քիմիական մելիորացիայի տեսական հիմքերը և փորձը»։

 • «Սոլոնեց-աղի հողերի մելիորացիայի հեռանկարային տեխնոլոգիա և մեքենաների նոր հավաքածու», Կ. Ալեքսանդրյան, Գ. Պետրոսյան, Օ. Փշտիմալդան, Ցելինոգրադ, 1980 թ.

 • Համամիութենական կոորդինացիոն կոնֆերանս - «Զարգացնել երկրի տարբեր գոտիների և գյուղացիական տնտեսությունների տարածքների օպտիմալ հողերի մելիորացիայի համակարգերը»:

 • «Վերականգնված հողերի բերրիության բարելավում». Գ.Պետրոսյան, Տաշքենդ, հունիս, 1980

 • Համամիութենական ՆՏ կոնֆերանս. Գյուղատնտեսական արտադրության ինտենսիվացման պայմաններում հողի կառավարման հետագա կատարելագործման խնդիրներ.

 • «Հողի արտադրողականության հետագա բարձրացման ուղիները ՀԽՍՀ-ում». Երեւան, սեպտեմբերի 22-24, 1981 թ

 • Համամիութենական գիտատեխնիկական կոնֆերանս «Ծանր աղակալված հողերի մելիորացիայի և զարգացման առաջադեմ մեթոդներ» թեմայով։

 • «Հայաստանի սոդա-աղի սոլոնեցիկ հողերի մելիորացիայի փորձը». Գ.Պետրոսյան, 21-23 ապրիլի, 1981, Բաքու

 • Հողի բերրիության բարձրացման տեսության և պրակտիկայի արդիական հարցերով երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների համամիութենական դպրոց.

 • «Հայաստանի աղակալած հողերի քիմիական ռեկուլտիվացման հետազոտության հիմնական արդյունքների մասին, Նուրուս, Էստոնական ԽՍՀ, 15-22 մայիսի, 1981 թ.

 • Համամիութենական կոնֆերանս «Հիվանդությունների և բնապահպանական ծայրահեղ պայմանների նկատմամբ բույսերի դիմադրողականության բարձրացման հիմնախնդիրները և ուղիները` կապված բուծման խնդիրների հետ»:

 • «Արարատյան դաշտի վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճներում պտղատու մշակաբույսերի որոշ ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական պարամետրերի փոփոխություններ».

 • «Խաղողի վազի նյութափոխանակության առանձնահատկությունները Արարատյան դաշտի վերականգնված սոլոնեցե-աղի ճահիճների վրա, Լենինգրադ, 1981 թ.

 • Հողագետների համամիութենական ընկերության VI համագումար, «Միջլեռնային իջվածքների հողերը և դրանց օգտագործումը» սիմպոզիումի ղեկավար։

 • «Արարատյան միջլեռնային հարթավայրի հողերը և դրանց օգտագործման բարելավումը», Զեկույց 6-րդ հանձնաժողովին «Լրվալվացման ստուգումների չափերի ազդեցությունը սոլոնեցե-աղի ճահիճների քիմիական մելիորացիայի որակի վրա». 16-20 սեպտեմբերի 1981 թ., Թբիլիսի։

 • Գիտատեխնիկական կոնֆերանս «Գյուղատնտեսության ակտուալ հիմնախնդիրները XXVI դ.ԽՄԿԿ որոշումների լույսի ներքո» Զեկույց. «Հայաստանի հողերի մելիորատիվ զարգացման փորձը», Կուրսկ, 29 հունիսի - 2 հուլիսի, 1982 թ.

 • Համամիութենական գիտատեխնիկական կոնֆերանս «Արտադրական մշակույթը գյուղատնտեսության արդյունաբերականացման պայմաններում», Յուրմալա, 21-23 սեպտեմբերի, 1982 թ.

 • Զեկույցի թեման՝ «Գիտության ձեռքբերումների և առաջադեմ փորձի ներդրումը՝ արտադրության մշակույթի բարելավման կարևոր գործոն»։

 • Հողագիտության մեջ մաթեմատիկական մեթոդների և համակարգիչների կիրառման համամիութենական կոնֆերանս.

 • «ՍՄ-համակարգչի վրա ռեժիմի դիտարկումների համար տեղեկատվության որոնման համակարգ»

 • «Արարատյան դաշտի սոլոնեցե-աղի ճահիճների հատկությունների տարածական փոփոխության գնահատումը համակարգչի օգնությամբ, 17-19 նոյեմբերի, 1983 թ., Պուշչինո.

 • Հողերի մելիորացիայի, հիդրոերկրաբանության, ինժեներական երկրաբանության և բարելավող հողագիտության վերաբերյալ համամիութենական կոնֆերանս: «Դրենաժային արդյունավետության չափանիշները Արարատյան դաշտի սոդայի Սոլոնեցե-Սալինային ճահիճների քիմիական մելիորացիայի և գյուղատնտեսության զարգացման մեջ», 18-21 սեպտեմբերի, 1984թ., Նովայա Կախովկա:

 • Հողագետների համամիութենական ընկերության VII համագումար «Կանգուն ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակով ռեկուլտիվացված հողերի աղային ռեժիմի կարգավորումը».

 • «Վերականգնված սոլոնչակների վրա մշակվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրողականությունը՝ կախված հողի բերրիության ցուցանիշներից», 09-13 սեպտեմբերի, 1985 թ., Տաշքենդ։

 • Համամիութենական գիտատեխնիկական կոնֆերանս «Սոլոնեցիկի արտադրողականության բարձրացման ուղիները. հողեր»,

 • «Սոլոնեցե-աղի ճահիճների բարձր արտադրողականությունն ապահովող մելիորացիա», 1986 թվականի հունիսի 30 - հուլիսի 4, Նովոսի6իրսկ

 • Ուկրաինական ԽՍՀ հողագետների կոնգրեսի պատվիրակ. «Սոլոնեցե-աղի ճահիճների քիմիական մելիորացիայի ներդրումների փոխհատուցում», 1986 թվականի նոյեմբերի 11-14 Խարկով.

 • «Բույսերի աղի հանդուրժողականության ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական հիմքերը» համամիութենական կոնֆերանս.

 • «Վերագործարկված սոլոնեցե-աղի ճահիճների վրա մշակված որթատունկի հարմարվողական հնարավորությունները», 8-10 հոկտեմբերի, 1986 թ., Տաշքենդ։

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍ

 • Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի համատեղ գիտական նստաշրջան.

 • «Խաղողի արմատային համակարգի աճի բնույթը՝ կախված հողի աղիության աստիճանից և ստորերկրյա ստորերկրյա ջրերի մակարդակից». Գ.Պետրոսյան, Եր., 1958

 • Անդրկովկասյան գիտական նստաշրջան.

 • «ՀԽՍՀ Հոկտեմբերյանի շրջանի պայմաններում խաղողի որթի և այլ պտղատու ծառերի մշակումը այլ հողերի վրա». Գ.Պետրոսյան, Կիրովաբադ, 1959։

 • Անդրկովկասյան գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հողի և ագրոքիմիական լայնածավալ քարտեզագրմանը. «ՀՍՍՀ հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործում», Գ.Պետրոսյան, Եր., 1965

 • Գիտաժողով՝ նվիրված Վրացական ԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Հողագիտության, ագրոքիմիայի և հողերի մելիորացիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման 30-ամյակին։

 • «Արարատյան դաշտի սոդա-աղի հողերի քիմիական մելիորացիա», Գ.Պետրոսյան, Թբիլիսի, 1976 թ.

 • Անդրկովկասյան գիտատեխնիկական կոնֆերանս. Անդրկովկասի գյուղատնտեսության գիտատեխնիկական առաջընթացի հիմնախնդիրները.

 • «Գիտական հետազոտությունների ինտենսիվացում», Գ.Պետրոսյան, Kirova6ad, 1977 թ

 • Անդրկովկասի գյուղատնտեսական քիմիկոսների V-րդ ժողով.

 • «Հողի մելիորատիվ վիճակի ազդեցությունը աշնանացան ցորենի ազոտական պարարտանյութերի արդյունավետության վրա», Գ.Պետրոսյան, Ս.Արազյան. Թբիլիսի, 1980 թ

​​

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

 • ՀՍՍՀ պայմաններում բարձր ցողունով խաղողի աճեցման տեխնոլոգիային նվիրված գիտաժողով, 27-28 սեպտեմբերի, 1982թ. Զեկուցում՝ , Գ.Պետրոսյան,  Սահակյանը

 • «Բարձր ցողունի վրա խաղողի ցրտադիմացկուն սորտերի աճեցում ռեկուլտիվացված սոլոնեցե-աղաջրերի պայմաններում»

 • Հանրապետությունում կերի արտադրության ավելացման հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողով. 30.09.1982թ

 •   Զեկույց. «Կերի արտադրություն ռեկուլտիվացված աղի ճահիճներում».

ԱՐՏԱՔԻՆ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԻՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1985 թ

1982 թ

1981 թ

1980 թ 

1979 թ

1978 թ

1977 թ 

1976 թ 

1975 թ

1974 թ

1973 թ

1972 թ

1971 թ

1970 թ 

1969 թ

1968 թ

1967 թ

1965 թ

1964 թ

1958-1959 թթ

Չինաստան: Պեկին, Ջինա

Հնդկաստան՝ Դելի, Պատնա, Վարանասի, Հայդերաբադ, Բոմբայ

Շվեդիա: Ստոկհոլմ

Նորվեգիա: Օսլո.
Դանիա: Կոպենհագեն.
Ֆրանսիա: Փարիզ, Հավր:
Ֆինլանդիա: Հելսինկի

Հնդկաստան: Դելի, Ագրա, Ջայպուր

Լիբիա՝ Տրիպոլի, Բենղազի, Յագուբ

Կանադա: Մոնրեալ, Էդմոնտոն, Կալգարի, Սասկաչևան, Տորոնտո

Իտալիա՝ Հռոմ, Նեապոլ, Ֆլորենցիա

ԱՄՆ՝ Նյու Յորք, Դալլաս, Էլ Պասո, Տուսան, Ֆենիքս, Լոս Անջելես

Մեքսիկա

Կուբա: Հավանա, Սանտյագո

Ալժիր

Բահամյան կղզիներ 

Բուլղարիա՝ Սոֆիա, Պլովդիվ, Վառնա, Բուրգաս, Տարնովո, Պլևեն

Կուբա՝ Ռաբատ, Հավանա, Հոլգին, Սանտյագո

Հունգարիա: Բուդապեշտ

Չեխոսլովակիա: Պրահա Բրատիսլավա

Հունգարիա: Բուդապեշտ, Բալատոն

Հարավսլավիա՝ Բելգրադ, Զագրեբ, Լյուբլյանա, Կոսովո
Եգիպտոս՝ Կահիրե, Լուքսոր, Ալեքսանդրիա, Ասուան
Դանիա: Կոպենհագեն. 
Մեծ Բրիտանիա: Լոնդոն, Գլազգո, Բիրմինգհեմ: 
Թուրքիա: Ստամբուլ. 
Ֆրանսիա: Հավր, Ռուան, Փարիզ: 
Իտալիա Հռոմ

Իսպանիա՝ Մադրիդ, Սևիլիա.
Ֆրանսիա Փարիզ.
 
Կուբա՝ Հավանա, Կամագուեյ, Սանտյագո դե Կուբա

Թունիս

Կուբա: Հավանա

Իսպանիա Մադրիդ

Պորտուգալիա: Լիսաբոն

Գերմանիա: Ֆրանկֆուրտ

Հունգարիա՝ Բուդապեշտ, Միսկոլց, Պեգ

Լեհաստան՝ Վարշավա, Կրակով, Պոզնան

Հունգարիա՝ Բուդապեշտ, Սեգեդ, Կեսկիմեդ

Հունգարիա՝ Բուդապեշտ Կեսքիմեդ

Հոլանդիա՝ Գագա, Ամստերդամ, Ռոտերդամ, Մաստրիխտ

Կանադա: Օտտավա, Մոնրեալ, Վենիպեգ, Վանկուվեր 

ԱՄՆ: Սան Ֆրանցիսկո, Լոս Անջելես, Նյու Յորք

Ճապոնիա՝ Տոկիո, Կիոտո, Օսակա, Հիրոսիմա, Կոբե, Նագոյա

Չինաստան՝ Ուլան Բատոր, Պեկին, Հանչժոու, Չունցին, Ուհան, Սինան, Նանջինգ, Շանհայ, Կանտոն

ՀՐԱՎԵՐՆԵՐ (ՈՐՈՇ)

1986 թ

1985 թ

1984 թ

1983 թ

1982 թ

1980 թ

1979 թ

1977 թ

1973 թ

Գերմանիա

Հունգարիա

Կուբա

Հունգարիա

Կուբա

Վենեսուելա

ԱՄՆ

Գերմանիա

ԱՄՆ

Ճապոնիա

Կուբա

Կուբա

Հունգարիա

Ֆրանսիա

ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԵՐ (ՈՐՈՇ)

1984 թ

1983 թ

1982 թ

1976 թ

1973 թ

1971 թ

Գերմանիա

Հունգարիա

Հունաստան

Գերմանիա

Հնդկաստան 

UNEP

Կուբա

Կուբա

Ավստրալիա

ՄԱԿ

Հնդկաստան

Կուբա

1972 թ

Зарубежные участия
bottom of page