top of page

ԽՍՀՄ գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսական գիտության և քարոզչության գլխավոր տնօրինության պետ.

ընկեր Վոլոդարսկի Ն.Ի.

    ԽՍՀՄ գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսական գիտության և քարոզչության գլխավոր տնօրինության վարիչ Ընկեր. Վոլոդարսկի Ն.Ի.

 

   Ուղարկում ենք ՀԷԿ-ի տնօրեն, գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու ընկեր Պետրոսյանի Գրանտ Պետրոսովիչի գործը։

    Ընկեր Պետրոսյան Գ.Ն. մեր երկրում սոդայի աղի ճահիճների մելիորացիայի ոլորտում առաջատար մասնագետներից է։ Ունի մոտ 100 տպագրված գիտական աշխատություններ սոդայի սոլոնեցների, սոլոնչակների ծագման, ռեկուլտիվացիայի մեթոդների մշակման և գյուղատնտեսական օգտագործման օրվա համար նախատեսված գործունեության վերաբերյալ։ Ընկեր Պետրոսյանի ղեկավարությամբ Գ.Պ. ինստիտուտում, 25 տարի շարունակ պաշտպանվել է 7 դոկտորական և շուրջ 40 մագիստրոսական թեզ, որոնց մի մասը պատրաստվել է նրա ակտիվ խորհրդատվություններով։

Ընկեր Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ և անմիջական ղեկավարությամբ Գ.Պ. Հողագիտության և ագրոքիմիայի հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտում Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի մասնագետների համար անցկացվել են «Ոռոգելի հողերի մելիորացիայի» խնդրի վերաբերյալ միջազգային դասընթացներ։

 

    Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աղքատ Հայաստանում առանձնահատուկ նշանակություն ունի աղակալված հողերի զարգացումը և դրանց ներմուծումը գյուղատնտեսական ակտիվ շրջանառության մեջ, ինչպես նաև հաշվի առնելով այս պրոֆիլի հանրապետությունում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների բացակայությունը, որի կարիքը մշտապես աճում է. , խնդրում ենք Ձեր միջնորդությունը ԽՍՀՄ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարարությանը՝ ընկեր. Պետրոսյան Գ.Պ. «Մելիորացիա և ոռոգելի գյուղատնտեսություն» մասնագիտության ասպիրանտներին և դիմորդներին վերահսկելու իրավունք (06.01.02).

 

Հավելված:

1. Առանձնահատկություն

2. Հրատարակված աշխատանքների ցանկ

10 էջի վրա։

Գյուղատնտեսության փոխնախարար

ՀԽՍՀ Մ.Ս.ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

23 հոկտեմբերի, 1980 թ

bottom of page