top of page

Գյուղատնտեսական գիտությունների ակադեմիայի Լենինի համամիութենական շքանշանի թղթակից անդամների ընտրության օրը Գ.Պ. Պետրոսյանի առաջադրման հիմնավորումը. Վ.Ի.Լենին

    Գ.Պ.Պետրոսյանն ավելի քան 25 տարվա գիտահետազոտական աշխատանքով նշանակալի ավանդ է ներդրել հողա-ագրոքիմիական գիտության, հատկապես մելիորատիվ հողագիտության բնագավառում։ Նրա գիտական և կազմակերպչական անխոնջ գործունեության արդյունքն էր ինստիտուտի մելիորատորների թիմի հետ թթվային արդյունաբերական թափոնների օգտագործմամբ սոդա-աղի հողերի քիմիական մելիորացիայի ինքնատիպ մեթոդի մշակումը և գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների մշակումը։ վերականգնված հողեր.

    Ըստ էության, համաշխարհային պրակտիկայում առաջին անգամ Հայաստանի մեծ տարածքներում, արտադրական պայմաններում, հնարավոր է դարձել իրականացնել սոդա սոլոնեցես-աղուտի ճահիճների արմատական մելիորացիա։ Փոքր փորձարարական հողամասերից առաջարկվող մեթոդը, ստանալով արդյունաբերական հիմք, ամուր մտել է աղակալման դեմ պայքարի հուսալի միջոցների զինանոց: Խնդրի համապարփակ լուծման շնորհիվ մշակվել է քիմիական մելիորացիայի ամբողջական տեխնոլոգիա, որն ապահովում է հողի կորցրած բերրիության անդառնալի վերականգնում, մելիորանտների և լվացման ջրի հաշվարկման նորմեր, մեխանիզմների համակարգ, դրենաժային համակարգերի պարամետրեր և ավտոմատ մշակվել են ծծմբաթթվի կոնցենտրացիան որոշող դիսպենսերներ։ Առաջարկվում են ռեկուլտիվացված հողերի գյուղատնտեսական զարգացման միջոցառումների համալիր և դրանց բերրիության հետագա բարձրացման ուղիներ: Հետազոտվել և առաջարկվել են հողերի վերականգնման և կենսաբանական հատուկ միջոցառումներ՝ կանխելու հողի երկրորդային աղակալման հնարավորությունը: Փորձարկվել և առաջարկվել են մշակաբույսերի տեսականին, վարելահողի և պարարտանյութերի համակարգը, ոռոգման եղանակն ու տեխնիկան, մրգի և խաղողի կաղապարման խնդիրները, մշակաբույսերի նյութափոխանակությունը և աղի ավելցուկի ազդեցության տակ կենսաքիմիական գործընթացների ուղղությունը։ ուսումնասիրվել են հողը, բերքատվության և արտադրանքի որակի հարցերը, այդ թվում՝ բարձրորակ աղանդերային գինիների արտադրության վերաբերյալ առաջարկություններ։ Կատարվել է տնտեսական վերլուծություն և սահմանվել է ծախսված կապիտալ ներդրումների մարման ժամկետը։

   

    Այս համապարփակ ուսումնասիրությունների արդյունքում արտադրությանն առաջարկվել է համակողմանիորեն ուսումնասիրված, գիտականորեն ապացուցված մեթոդ սոդա սոլոնեցես-աղի ճահիճների մշակման համար։

   

    Պետրոսյանի գիտական աշխատությունները (79 վերնագիր) հստակ ցույց են տալիս տեսական ուսումնասիրությունների սինթեզը և գիտական գաղափարների ինքնատիպությունը՝ դրանց փորձնական հաստատմամբ և հետագայում արտադրության մեջ ներմուծմամբ։

   

    Ըստ Գ.Պ.Պետրոսյանի աշխատությունների, որոնք առանձնանում են խորը տեսական, հիմնավոր, հստակությամբ և գրագետ ներկայացման հստակությամբ, կարելի է հետևել գիտական հետազոտության բոլոր փուլերին՝ սոդայի աղակալման ծագման հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունից մինչև քիմիական ռեկուլտիվացիայի մեթոդների մշակումը և առանձնահատկությունները։ ռեկուլտիվացված հողերի գյուղատնտեսության զարգացմանը։

    Այս խնդրի հաջող լուծումը տնտեսական մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ սոդայի աղակալման բոլոր շրջանների համար։ Դրանով կարելի է բացատրել ինստիտուտի փորձարարական կայան այցելությունը երկրի գերակշռող թվով մելիորատորներով և արտասահմանյան երկրներից ժամանած ավելի քան 500 մասնագետներով։ Մշակված մեթոդի ճանաչումը սոդայի աղակալվածությամբ հողերի մելիորացիայի հիմնախնդիրների միջազգային սիմպոզիումի ինստիտուտում անցկացումն էր։ Խնդրի կարևորության մասին են վկայում նաև «Պրավդա» և «Սելսկայա ժիզն» թերթերում աղակալված հողերի զարգացման ինստիտուտի աշխատանքի վերաբերյալ 6 հրապարակումները։

 

    Խորհրդային հողերի մելիորացիայի նվաճումները ընկեր. Պ.Պետրոսյանը հաջողությամբ հանդես է գալիս ոչ միայն սեփական հանրապետությունում, այլև մի շարք արտասահմանյան երկրներում անցկացվող բազմաթիվ համագումարների, սիմպոզիումների և հանդիպումների ժամանակ։

Գ.Պ.Պետրոսյանի առաջադրումը պայմանավորված է նաև նրա մեծ կարողությամբ և կարողությամբ՝ առաջ քաշելու և հաջողությամբ լուծելու գյուղատնտեսական գիտության և արտադրության տեսական հիմնախնդիրները՝ ներգրավելով գիտության հարակից ճյուղերի մասնագետներ։ Այն ամենը, ինչ վերաբերում է գիտության զարգացմանն ու արտադրությանն աջակցելուն, Գ.Պ.Պետրոսյանի համար վերածվում է գլխավորի ու վճռորոշի։

 

    Հանրապետությունում մամուլում նրա սկզբունքային ելույթները գիտական գործիքների և սարքավորումների կենտրոնացման, սեփական փաստական նյութի հիման վրա քարոզչությունը ինտենսիվ պտղաբուծության զարգացման անհրաժեշտության, հողի էրոզիայի դեմ պայքարի հարցերի վերաբերյալ, ելույթներ ք. Միութենական մամուլ ագրոքիմիական ծառայության կազմակերպման, քիմիական հողերի մելիորացիայի, հողի պահպանության և այլնի վերաբերյալ:

   

    Գ.Պ. Պետրոսյանը Հանրապետության գյուղատնտեսության ազգային գիտատեխնիկական ընկերությունում հանրային ասպիրանտուրայի կազմակերպման, ինտենսիվ արմավենիների այգիների արտադրության, բարձր արդյունավետության գործիքների և զոնալ ագրոքիմիական լաբորատորիաների համար սարքավորումների նախագծման նախաձեռնողն է։ Նրա ներկայացրած գիտականորեն հիմնավորված նյութերը հիմք են հանդիսանում մի շարք որոշումների և կազմակերպչական միջոցառումների,

   

    Թով. Գ.Պ. Պետրոսյանը համառորեն և հետևողականորեն օգտագործում է սոցիալական ազդեցության բոլոր առկա ձևերը գիտական նվաճումները արտադրության մեջ հաջող ներմուծելու համար։ Սիստեմատիկորեն հանդես է գալիս որպես հանրապետական, միութենական և միջազգային սիմպոզիումների ու ժողովների նախաձեռնող և կազմակերպիչ։

 

    Նրա անխոնջ եռանդն ու գործնական գործունեությունը նրան արժանի հարգանք և գործարար հեղինակություն են բերել։ Նրա վաստակը բազմիցս նշանավորվել է պետական բարձր պարգևներով։

 

    Ընկերոջ ընտրություն Գ.Պ.Պետրոսյան Լենինի անվան գյուղատնտեսական գիտությունների ակադեմիայի համամիութենական շքանշանի թղթակից անդամ։ ՄԵՋ ԵՎ. Լենինը կնպաստի հանրապետության գիտական հիմնարկների կապի հետագա ամրապնդմանը և Հայաստանի հողագետների ներդրման ճանաչմանը երկրի հողի մելիորատիվ գիտության զարգացման գործում։

 

ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության փոխնախարար՝ Մ.Ս.ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

bottom of page