top of page

ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության կոլեգիայի որոշումը ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենին հանձնարարելու մասին ընկեր. Գ.Պ. Պետրոսյանին՝ գիտության վաստակավոր գործչի կոչում։

    Ավելի քան 25 տարվա գիտահետազոտական աշխատանքով Գ.Պ.Պետրոսյանը նշանակալի ավանդ է ներդրել հողա-ագրոքիմիական գիտության զարգացման գործում, հատկապես մելիորատիվ հողագիտության բնագավառում։ Նրա գիտական և կազմակերպչական անխոնջ գործունեության արդյունքն էր ինստիտուտի մելիորատորների թիմի հետ թթվային արդյունաբերական թափոնների օգտագործմամբ սոդա-աղի հողերի քիմիական մելիորացիայի ինքնատիպ մեթոդի մշակումը և գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների մշակումը։ վերականգնված հողեր.

      

    Գ.Պ.Պետրոսյանի անխոնջ էներգիայի և գիտական բարձր կոմպետենտության շնորհիվ համաշխարհային պրակտիկայում առաջին անգամ Հայաստանի մեծ տարածքներում, արտադրական պայմաններում, հնարավոր եղավ իրականացնել սոդա-սոլոնեցես-աղի ճահիճների արմատական մելիորացիա։ Փոքր փորձարարական հողամասերից առաջարկվող մեթոդը, ստանալով արդյունաբերական հիմք, ամուր մտել է աղակալման դեմ պայքարի հուսալի միջոցների զինանոց: Խնդրի համապարփակ լուծման շնորհիվ մշակվել է աղակալած հողերի քիմիական ռեկուլտիվացման և գյուղատնտեսական զարգացման ամբողջական տեխնոլոգիա, որն ապահովում է Գ.Պ. բերքատվության և արտադրանքի որակի խնդիրները, ներառյալ բարձրորակ աղանդերային գինիների արտադրության վերաբերյալ առաջարկությունները: Կատարվել է տնտեսական վերլուծություն և սահմանվել են հողերի բարելավման վրա ծախսված կապիտալ ներդրումների վերադարձման ժամկետները:

      

    Գ.Պ.Պետրոսյանի ավելի քան 85 անուն գիտական աշխատություններ հստակ ցույց են տալիս տեսական ուսումնասիրությունների սինթեզը և գիտական գաղափարների ինքնատիպությունը՝ դրանց փորձնական հաստատմամբ և հետագա ներմուծմամբ:

      

    Ըստ Գ.Պ. Պետրոսյանի աշխատությունների, որոնք առանձնանում են խորը տեսական վավերականությամբ, հստակությամբ և գրագետ ներկայացման հստակությամբ, կարելի է հետևել գիտական հետազոտության բոլոր փուլերին՝ սոդայի աղակալման ծագման հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունից մինչև քիմիական ռեկուլտիվացիայի մեթոդների մշակումը և առանձնահատկությունները։ վերականգնված հողերի գյուղատնտեսական զարգացում.

      

    Այս խնդրի հաջող լուծումը ազգային տնտեսական մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ սոդայի աղակալման բոլոր շրջանների համար։ Հենց դա էլ կարող է ծույլ դարձնել հանրապետության գերակշռող թվով մելիորատորների և արտասահմանյան 35 երկրների 500-ից ավելի մասնագետների այցը ինստիտուտի փորձարարական կայան։ Ինստիտուտում սոդայի աղակալման հողերի մելիորացիայի միջազգային սիմպոզիումը ճանաչվել է որպես աղակալած հողերի մշակված մեթոդի ճանաչում: Խնդրի կարևորության մասին են վկայում «Պրավդա» և «Սելսկայա ժիզն» թերթերում աղակալած հողերի մշակման գործում ինստիտուտի աշխատանքի մասին նման հրապարակումները։

      

    Խորհրդային հողերի մելիորացիայի նվաճումները ընկեր. Գ.Պ.Պետրոսյանը հաջողությամբ ներկայացնում է Հանրապետական միության և միջազգային համագումարներին՝ սիմպոզիումներին և հանդիպումներին։

      

    1971 թվականին ընկեր. Պետրոսյան Գ.Պ. Կուբայի ԳԱ Հողագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական խորհրդատու է, ակտիվ գիտական աջակցության և կադրերի պատրաստման համար պարգևատրվել է Կուբայի Գիտությունների ակադեմիայի Մեծ ոսկե մեդալով, գիտական կապերի զարգացման համար։ ընտրվել է Չեխոսլովակիայի NTO-ի պատվավոր անդամ և Հողագետների միջազգային ընկերության աղի հողերի հանձնաժողովի փոխնախագահ։

      

    Գ.Պ.Պետրոսյանի հատկանշական գիծը գիտության հարակից ճյուղերի մասնագետների ներգրավմամբ գյուղատնտեսական գիտության և արտադրության հիմնական տեսական խնդիրներ առաջադրելու և հաջողությամբ լուծելու մեծ կարողությունն ու կարողությունն է։ Գ.Պետրոսյանի համար այն ամենը, ինչ վերաբերում է գիտության զարգացմանն ու արտադրությանն օժանդակելուն, գլխավորն ու վճռորոշն է։      

      

    Լինելով ավելի քան 15 տարի ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության ԳՏԿ նախագահության նախագահ, ընկ. Պետրոսյան Գ.Պ. հմտորեն մոբիլիզացնում է ինստիտուտի գիտական ուժերը գյուղատնտեսության հրատապ արտադրական և գիտական խնդիրները լուծելու համար, նախաձեռնում է հանրության կազմակերպումը` հանրապետության գյուղատնտեսության գիտատեխնիկական կազմակերպությունում ասպիրանտուրա, ինտենսիվ արմավենու այգիների ներմուծում արտադրության մեջ. զոնալ ագրոքիմիական լաբորատորիաների համար բարձր արդյունավետության գործիքների և սարքավորումների նախագծում,

      

    Ընկեր Պետրոսյան Գ.Պ. համառորեն և հետևողականորեն օգտագործում է սոցիալական ազդեցության բոլոր առկա ձևերը՝ գիտական նվաճումները արտադրության մեջ հաջող ներմուծելու համար: Սիստեմատիկորեն հանդես է գալիս որպես հանրապետական, միութենական և միջազգային սիմպոզիումների ու ժողովների նախաձեռնող և կազմակերպիչ։

      

   

Նրա անխոնջ եռանդն ու գիտական ու գործնական գործունեությունը նրան արժանի հարգանք ու գործարար հեղինակություն են բերել։ Նրա վաստակը բազմիցս արժանացել է պետական բարձրագույն պարգեւների։

 

ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Նկատի ունենալով Գ.Պ.Պետրոսյանի մեծ վաստակը հողի և մելիորատիվ գիտության զարգացման, սոդա-աղի հողերի քիմիական ռեկուլտիվացման նոր մեթոդի մշակման և արտադրության մեջ ներդրման գործում՝ դիրեկտիվ մարմինների կողմից առաջադրված խնդիրների անշեղ կատարումը. հանրապետությունը՝ խնդրելով ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդին՝ ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Գրանտ Պետրոսովիչ Պետրոսյանին շնորհել գիտության վաստակավոր գործչի կոչում։

 

ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարար

 

Գ.ԹԱՐՋՈՒՄԱՆՅԱՆ

bottom of page