top of page

ԼԵՆԻՆԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԱՄԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐՔԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ

Վ.Ի.ԼԵՆԻՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Ակադեմիկոս ԼՈԲԱՆՈՎ Պ.Պ.

Հարգելի Պավել Պավլովիչ:

ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհուրդը պաշտպանում է ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենի թեկնածությունը, ընկ. Պետրոսյան Գ.Պ. ՎԱՍԽՆԻԼ-ի թղթակից անդամ «Գյուղատնտեսություն և գյուղատնտեսության քիմիականացում» մասնագիտությամբ:

Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. մեծ վաստակ ունի հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման գործում։

Աշխատելով կազմակերպության օրվանից՝ 20 տարի, ինստիտուտի տնօրեն ընկեր. Պետրոսյան Գ.Պ. հաջողվել է ստեղծել ստեղծագործական թիմ, որը կարող է հաջողությամբ լուծել հողա-ագրոքիմիական գիտության հետագա զարգացման և հրատապ պրակտիկ խնդիրներ լուծելու խնդիրները։

Ղեկավարությամբ եւ անմիջական մասնակցությամբ ընկեր. Պետրոսյան Գ.Պ. աշխատանքներ են տարվել հանրապետության հողածածկույթի ուսումնասիրության ուղղությամբ; Կազմվել են հողային ռեսուրսների օգտագործման և հակաէրոզիոն միջոցառումների ընդհանուր սխեմաներ։ Նրա գործուն օգնությամբ և աջակցությամբ ինստիտուտում անցած ժամանակահատվածում վերապատրաստվել են 7 դոկտորներ և 35 գիտությունների թեկնածուներ։

Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. Հանրապետությունում առաջին անգամ կազմակերպվել է ագրոքիմիական ծառայություն, որտեղ դասընթաց են անցել հանրապետության և հանրապետության մարզերի մասնագետներ։

Նրա գիտական և կազմակերպչական անխոնջ գործունեության արդյունքն էր քիմիական արդյունաբերության թթվային թափոնների օգտագործմամբ, ռեկուլտիվատորների թիմի հետ համատեղ, սոդայի սոլոնեցես-աղի ճահիճների քիմիական ռեկուլտիվացման նոր առաջադեմ մեթոդի մշակումը և արտադրության մեջ համատարած ներդրումը։ Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. առաջարկել է աղակալած հողերի մելիորացիայի միասնական տեխնոլոգիա և մեքենաների համակարգ։ Վերականգնված աղուտներում հանրապետության գյուղացիական տնտեսությունները ստանում են հացահատիկի, խոտաբույսերի, բանջարաբոստանային կուլտուրաների և սեխի, պտղի և խաղողի բարձր բերքատվություն։

Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. ունի մեծ հմտություն և կարողություն՝ առաջ քաշելու և հաջողությամբ լուծելու գյուղատնտեսական գիտության և արտադրության հիմնական տեսական խնդիրները՝ ներգրավելով գիտության հարակից ճյուղերի մասնագետները։

Երկար տարիներ ընկեր. Պետրոսյան Գ.Պ. ղեկավարում է հանրապետության գյուղատնտեսության ԱՏՕ-ն։ Նա հանդիսանում է երկրի առաջին պետական ավարտական դպրոցի կազմակերպման նախաձեռնողը՝ արտադրության առաջատարներից գիտական կադրերի պատրաստման նոր ձև։ Նրա ամենօրյա աջակցությամբ ավելի քան 60 պետական ասպիրանտներ հաջողությամբ պաշտպանել են իրենց Ph.D. Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. Հանրապետությունում ներդրվել է պտղատու կուլտուրաների ինտենսիվ մշակության համակարգ, աշխատավարձի չմշակված համակարգ. առաջարկվել է ճնշման դրենաժային ջրի օգտագործման նոր մեթոդ ցողման համակարգերի շահագործման համար և այլն:Գիտական հետազոտության արդյունքները ներկայացրել է Ընկեր. Պետրոսյան Գ.Պ. ավելի քան 80 հրատարակված աշխատություններում տեսական հետազոտությունների և օրիգինալ գաղափարների սինթեզ են՝ փորձնական հաստատմամբ և արտադրության մեջ հետագա ներդրմամբ։ Դրանք լայնորեն կիրառվում են նաև հանրապետության գյուղատնտեսության, ջրային տնտեսության և պլանավորման իշխանությունների կողմից։

 

Ինստիտուտի մի շարք գիտական մշակումներ և առաջարկություններ հիմք են հանդիսացել որոշումներ կայացնող մարմինների համապատասխան որոշումների և որոշումների համար։

 

Գիտության ոլորտում ծառայությունների համար ընկեր. Պետրոսյան Գ.Պ. Պարգևատրվել է Աշխատանքային կարմիր դրոշի երկու շքանշաններով և մի շարք մեդալներով։ Բազմիցս ընտրվել է ՀԿԿ Կենտկոմի անդամ և հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Գիտական կադրերի պատրաստմանն աջակցելու համար պարգևատրվել է Կուբայի գիտությունների ակադեմիայի Մեծ ոսկե մեդալով։ արժանացել է ԽՍՀՄ և Չեխոսլովակիայի ՆՏՕ պատվավոր անդամի կոչման։

 

Թով. Պետրոսյան Գ.Պ. Բազմաթիվ միջազգային կոնգրեսներում, սիմպոզիումներում և ցուցահանդեսներում հաջողությամբ ներկայացնում է սովետական հողերի բարելավման գիտության նվաճումները։ Այս ոլորտում նրա վաստակի ճանաչումը նրա ընտրությունն էր որպես Հողագետների միջազգային ընկերության աղակալած հողերի ենթահանձնաժողովի փոխնախագահ այս տարվա հունիսին տեղի ունեցած Հողագետների XI միջազգային կոնգրեսում: Կանադայում.

 

Նկատի ունենալով վերը նշվածը, ՀԽՍՀ Նախարարների խորհուրդը կարծում է, որ ընկեր. Պետրոսյան Գ.Պ. ՎԱՍԽՆԻԼ-ի թղթակից անդամների արժանի թեկնածուն է։

 

ՀԽՍՀ Նախարարների խորհուրդը խնդրում է նաև հաշվի առնել, որ Ձեր ղեկավարած ակադեմիայում հանրապետության գյուղատնտեսական գիտությունը ներկայացված չէ գյուղատնտեսության և ագրոքիմիայի մասնագետներով։

Խորին հարգանքով

 

ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի նախագահ՝ Ֆ.Սարգսյան

bottom of page